Укладаємо договори (декларації) для безкоштовного обслуговування згідно пакету послуг первинної медичної допомоги гарантованого НСЗУ.
Укладаємо договори (декларації) для безкоштовного обслуговування
Запис на прийом
Лабораторні дослідження
Ціни Unimedical
Лабораторні дослідження
Лабораторні дослідження «Діла»
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
Назва послугиЦіна
Тиреотропний гормон (ТТГ)14 год.180
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)14 год.175
Тироксин вільний (Т4 вільн.)14 год.180
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)14 год.220
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)14 год.220
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимул.)14 год.420
Тиреоглобулін (ТГ)14 год.220
Паратгормон (1-84) (ПТГ)14 год.220
Кальцитонін14 год.350
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
Назва послугиЦіна
Пролактин14 год.215
Пролактин, молекулярні форми14 год.465
Пролактин в розведенні (1:100)14 год.265
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)14 год.210
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)14 год.220
Естрадіол (Е2)14 год.200
Прогестерон14 год.210
Антимюллерів гормон (AMГ)2 р.д.465
Інгібін В5 р.д.550
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)14 год.230
17-оксипрогестерон (17-ОНР)2 р.д.210
Андростендіон14 год.420
Тестостерон загальний14 год.210
Тестостерон вільний2 р.д.250
Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%)14 год.350
Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ)14 год.210
Дигідротестостерон3 р.д.340
Андростендіолу глюкуронід (3-альфа-Діол)7 р.д.395
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), діагностика вагітності (з 1 по 11 тиждень вагітності)14 год.235
Антитіла антиспермальні (кров)1 р.д.295
ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВА ПАНЕЛЬ
Назва послугиЦіна
Вазопресин (Антидіуретичний гормон, АДГ), осмолярність плазми17 р.д.2410
Вільні метоксиаміни (метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамін) у плазмі18 р.д.2770
Метанефрини загальні (у добовій сечі)10 р.д.610
Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у плазмі7 р.д.1050
Катехоламіни (адреналін+норадреналін) у добовій сечі7 р.д.1050
Адреналін (у плазмі)7 р.д.550
Адреналін (у добовій сечі)7 р.д.550
Норадреналін (у плазмі)7 р.д.550
Норадреналін (у добовій сечі)7 р.д.550
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)14 год.330
Кортизол (у слині)4 р.д.335
Кортизол (у добовій сечі)14 год.295
Кортизол (у сироватці)14 год.280
Кортизол в розведенні (1:50)14 год.310
Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС)4 р.д.1400
Альдостерон3 р.д.365
Ренін активний пряма концентрація у плазмі (ПКР)4 р.д.900
ФАКТОРИ РОСТУ
Назва послугиЦіна
Соматомедин С (ІФР-1)14 год.320
Соматотропний гормон (191)14 год.215
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, базальний рівень)14 год.220
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, нічний пік)14 год.215
Соматотропний гормон (191) ( діти до 18 років, стимульований рівень)14 год.215
ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
Назва послугиЦіна
Глюкоза у венозній крові натще12 год.130
Глюкоза у капілярній крові натще14 год.125
Глюкоза у венозній крові випадкове визначення12 год.130
Глюкоза у капілярній крові випадкове визначення14 год.125
Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові12 год.245
Глікований гемоглобін (HbA1c)12 год.220
Фруктозамін12 год.170
Проінсулін інтактний12 год.850
Інсулін14 год.210
Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5)14 год.290
С — пептид14 год.215
Глюкагон19 р.д.1610
Антитіла загальні до транспортеру цинка 8 (ZnT8Ab) та C-кінцевого домену19 р.д.1760
Антитіла до інсуліну7 р.д.725
Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG7 р.д.1045
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA)7 р.д.530
Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)11 р.д.795
Лептин7 р.д.500
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
Назва послугиЦіна
Остеопороз, маркер остеорезорбції β-Cross Laps (β-ctx) у сироватці7 р.д.705
Остеопороз, маркер остеосинтезу Остеокальцин14 год.390
Остеопороз, маркер остеоремоделювання Кістково-лужна фосфатаза14 год.1090
Остеопороз, маркер остеорезорбції Дезоксипіридинолін/креатинін співвідношення (ранкова сеча)14 год.1075
Остеопороз, Паратгормон (1-84) (ПТГ)14 год.220
Остеопороз, Кальцитонін14 год.350
Вітамін D (25-гідроксикальциферол)14 год.425
Вітамін D3 (1,25-дигідроксихолекальциферол)9 р.д.2385
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Назва послугиЦіна
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT)(базовий: трисомії Т21, Т18, Т13+за банням анеуплодії статевих хромосом та стать дитини)12 р.д.9900
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу ІІ триместру (8-39 тижн.)14 год.215
Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця), включений до пренатального скринінгу І триместру (8-13 тижн.)14 год.230
Альфа-фетопротеїн (АФП)14 год.230
Естріол некон’югований14 год.200
РАРР14 год.250
Плацентарний лактоген1 р.д.340
Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір1 р.д.420
Пренатальний скринінг ІІ триместру, АФП, ХГЛ, естріол некон’югований1 р.д.465
Розрахунок ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA I триместру1 р.д.60
Розрахунок ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA II триместру1 р.д.60
Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії2 р.д.570
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (розширений: трисомії T21,T18, T13 + аутосомні анеуплоїдії + хромосомний дисбаланс більше 7МВ + за бажанням анеуплоїдії статевих хромосом та стать дитини)13600
ПАНЕЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Назва послугиЦіна
Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність іринотекану23 р.д.7450
Антиген — HLA-B273 р.д.790
Фолатний цикл, поліморфізм генів (MTHFR, MTR, MTRR)3 р.д.475
Тромбофілія, поліморфізм генів (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR)3 р.д.1570
Діагностика непереносимості лактози (кров, букальний зішкріб)3 р.д.405
ПОСТНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Назва послугиЦіна
Каріотипування (матеріал-кров)21 р.д.2185
Каріотипування сімейної пари (матеріал-кров)21 р.д.4000
Постнатальне FISH: 13, 18, 21 (матеріал – кров)8 р.д.1500
Постнатальне FISH: X, Y (матеріал – кров)8 р.д.1500
ПРЕНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Назва послугиЦіна
Каріотипування або FISH-аналіз 8 хромосом (матеріал — абортус) (13, 15, 16, 18, 21, 22, X та Y)15 р.д.3800
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
Назва послугиЦіна
Онкомаркер нейроендокринних пухлин Хромогранін А10 р.д.1390
Онкомаркер карциноїдних пухлин 5-гідроксиіндолоцтова кислота11 р.д.1950
Онкомаркер карциноїдних пухлин Серотонін11 р.д.1550
Онкомаркер BRCA1 і BRCA2 — виявлення мутацій генів3 р.д.1360
Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн (АФП)14 год.225
Онкомаркер Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця)14 год.220
Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)14 год.210
Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)14 год.335
Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (СЕА)14 год.240
Онкомаркер медулярного раку щитоподібної залози Кальцитонін14 год.350
Ранній онкомаркер яєчників НЕ-414 год.435
Онкомаркер яєчників СА 12514 год.220
Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4)14 год.615
Онкомаркер молочної залози СА 15-314 год.245
Онкомаркер недрібноклітинного раку легень CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19)14 год.360
Онкомаркер Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19)11 р.д.2260
Онкомаркер підшлункової залози СА 19-914 год.235
Онкомаркер Нейроенолаза (NSE)7 р.д.620
Онкомаркер шлунка CA 72-43 р.д.360
Онкомаркер Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)14 год.400
Онкомаркер пухлин ШКТ СА-2423 р.д.395
Онкомаркер сечового міхура (BTA) (матеріал – сеча)3 р.д.6665
Онкомаркер сечового міхура (UBC II, цитокератин 8+18) у сечі3 р.д.2800
Онкомаркер легень ProGRP14 год.1785
Онкомаркер Бета-2-мікроглобулін14 год.320
Онкомаркер товстої кишки Tu M2-піруваткіназа (матеріал — кал)3 р.д.3500
КАРДІО-РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
Назва послугиЦіна
Тропонін I скринінг1 год.230
Тропонін I високочутливий12 год.435
Креатинкіназа МВ-фракція12 год.190
Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP)14 год.850
Гомоцистеїн14 год.400
Ревматоїдний фактор (РФ) — кількісн.12 год.120
Антистрептолізин «О» (АСЛ-O) — кількісн.12 год.120
С-реактивний білок (СРБ) — кількісн.12 год.110
Дигоксин12 р.д.1580
Ліпопротеїн (а) — кількісн.12 год.340
СРБ високочутливий (hs СРБ)12 год.310
ПАНЕЛЬ АУТОІМУНОЛОГІЇ
Назва послугиЦіна
Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA)3 р.д.465
Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA I)3 р.д.475
Антитіла до нативної ДНК (ADNA II)3 р.д.445
Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG)7 р.д.295
Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ)7 р.д.290
Антитіла до кардіоліпіну IgM3 р.д.295
Антитіла до кардіоліпіну IgG3 р.д.260
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG3 р.д.345
Антитіла до В2-глікопротеїну IgM3 р.д.360
Антитіла до цитрулінованого виментину (Anti-MCV)15 р.д.585
Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-ССР)14 год.440
Антитіла антинейтрофільні цитоплазматичні (cANCA, pANCA) — напівкількісн.14 р.д.975
Антитіла антимієлінові скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) — напівкількісн.15 р.д.1150
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgG ELiA3 р.д.585
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA ELiA3 р.д.555
Антинуклеарні антитіла екстраговані: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B)9 р.д.875
Антитіла до Scl-70 (склеродермія)3 р.д.395
Антитіла до гістону9 р.д.1320
Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM — скринінг9 р.д.1240
Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) — якісн.12 р.д.1440
Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) — напівкількісн.3 р.д.955
Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) — напівкількісн.3 р.д.995
Антитіла до ендомізію IgA — напівкількісн.9 р.д.995
Антитіла до ендомізію IgG — напівкількісн.10 р.д.985
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELiA3 р.д.765
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA3 р.д.665
Діаміноксидаза14 год.765
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
Назва послугиЦіна
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК RT-ПЛР-якісний, FTD (терміновий)12 год.980
Коронавірус (SARS-Cov-2), COVID-19, РНК методом RT-ПЛР — якісний1 р.д.780
Скринінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутливий)1 р.д.2700
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 — розгорнутий1 р.д.1405
Комплексний аналіз факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19 — скорочений1 р.д.695
Оцінка ризику розвитку септичних ускладнень при COVID-19 (Кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, анаеробів з антибіотикограмою; Прокальцитонін.)9 р.д.2875
Діагностика ускладнень з боку дихальної системи при COVID-19 (Харкотиння. Визначення аеробів з АБЧ з МІС мг/л; Прокальцитонін)4 р.д.1810
Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, РНК RT-ПЛР-якісний, мутації980
Коронавірус (SARS-CoV2), COVID-19, антитіла IgG до S1 RBD кількісний, за стандартом ВООЗ295
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А
Назва послугиЦіна
Гепатит А, антитіла до вірусу IgM14 год.250
Гепатит А, антитіла до вірусу IgG14 год.250
Гепатит А, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) — якісн.4 р.д.420
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В
Назва послугиЦіна
Гепатит В, HBsAg14 год.250
Гепатит B HBsAg — кількісн.14 год.320
Гепатит В, антитіла загальні до HBsAg14 год.280
Гепатит В, НВеАg14 год.300
Гепатит В, антитіла загальні до НВеАg14 год.310
Гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg14 год.280
Гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg14 год.250
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР — якісн.3 р.д.405
Гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) -кількісн.5 р.д.805
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С
Назва послугиЦіна
Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг9 р.д.300
Гепатит С, антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу IgG (імуноблот)10 р.д.1035
Гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР — якісн.4 р.д.610
Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР — якісн.6 р.д.460
Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР — кількісн.5 р.д.1555
ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ФОРМ ГЕПАТИТІВ
Назва послугиЦіна
Гепатит D, загальні антитіла4 р.д.960
Гепатит D, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) — якісн.4 р.д.395
Гепатит G, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР — якісн.3 р.д.420
Гепатит TT, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, біоптат та ін.) — якісн.3 р.д.320
Антитіла до мітохондрій (АМА) — скринінг9 р.д.1115
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2)3 р.д.495
TORCH-ІНФЕКЦІЇ
Назва послугиЦіна
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM2 р.д.210
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG14 год.220
Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG1 р.д.210
Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн.3 р.д.250
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgG2 р.д.250
Герпес, Varicella Zoster, антитіла до типу 3 IgМ2 р.д.250
Герпес, Human herpesvirus, 6 тип, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін.)3 р.д.285
Герпес, Human herpesvirus, антитіла до типу 8 IgG14 р.д.1045
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgM1 р.д.210
Краснуха, Rubella virus, антитіла IgG14 год.210
Краснуха, Rubella virus, авідність антитіл IgG2 р.д.415
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM14 год.210
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG14 год.210
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, авідність антитіл IgG2 р.д.580
Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, ДНК методом ПЛР — якісн. (ліквор, біоптат та ін.)3 р.д.290
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM14 год.210
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG14 год.210
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, авідність антитіл IgG2 р.д.490
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgM (імуноблот)2 р.д.595
Парвовірус В19, Human parvovirus, IgG (імуноблот)2 р.д.595
Парвовірус В19, Human parvovirus, ПЛР – кількісн. (кров, слина, мазок з ротової порожнини, ліквор, хоріон, амніотична рідина, біоптат кісткового мозку)3 р.д.420
Цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР – кількісн. (слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін.)3 р.д.265
ДІАГНОСТИКА ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНОЇ (EBV) ІНФЕКЦІЇ
Назва послугиЦіна
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, гетерофільні антитіла до вірусу1 р.д.275
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров, у/г зішкрібок, буккал. зішкрібок, слина, сеча, р/г зішкрібок та ін.) — кількісн.3 р.д.265
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM)14 год.215
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG)14 год.215
Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до ядерного антигена вірусу IgG (EBNA IgG)14 год.215
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
Назва послугиЦіна
ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)2 р.д.345
Інтерлейкін-6 (IL-6)1 р.д.1100
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgM3 р.д.360
Кашлюк, Bordetella pertussis, антитіла IgG3 р.д.360
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgG3 р.д.280
Кір, Measles morbillivirus, антитіла до вірусу IgМ3 р.д.415
Правець, Clostridium tetani, антитіла до правцевого анатоксину, IgG3 р.д.600
Дифтерія, Corynebacterium diphteriae, антитіла до дифтерійного анатоксину IgG3 р.д.600
Гострі кишкові інфекції ПЛР REAL TIME — скринінг (ДНК (РНК) мікроорганізмів роду Shigella spp, E.coli, Salmonella spp, Campylobacter spp, Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus)1 р.д.655
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgG14 год.220
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, антитіла IgА3 р.д.265
Хелікобактеріоз, Helicobacter pylori, ДНК методом ПЛР (біоптат слизової шлунка, шлунковий сік, фекалії) — якісн.3 р.д.555
Квантифероновий тест3 р.д.2050
Туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР (будь-який БМ, крім крові) — якісн.4 р.д.710
Хламідіоз, Сhlamydophіla pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) — якісн.3 р.д.395
Мікоплазмоз, Mycoplasma pneumonia, ДНК методом REAL TIME ПЛР (зішкрібок, змив із бронхів, харкотиння) — якісн.3 р.д.405
Ентеровіруси, РНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ)3 р.д.775
Бореліоз, Borrelia burgdorferi, ДНК методом REAL TIME ПЛР — якісн.3 р.д.260
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgM3 р.д.290
Бореліоз, Borrelia, антитіла IgG3 р.д.290
Бореліоз, IgM/IgG-скринінг (імуноблот для сумнівних/позитивних)3 р.д.1700
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgM — підтверджуючий тест (імуноблот)2 р.д.590
Бореліоз, Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), антитіла IgG — підтверджуючий тест (імуноблот)2 р.д.610
Ієрсініоз, Yersinia еnterocolitica, загальні антитіла з визначенням серотипу — напівкількісн.11 р.д.1620
Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG4 р.д.345
Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG4 р.д.440
Лямбліоз, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA) до лямблій. (Серологічна діагностика інфікування лямбліями демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)4 р.д.395
Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антитіла IgG. (Серологічна діагнстика інфікування опісторхозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)4 р.д.415
Ехінококоз, Echinococcus granulosus, антитіла (IgG + IgA).  (Серологічна діагностика інфікування ехінококозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)4 р.д.440
Трихінельоз, Trichinella spiralis, антитіла (IgG + IgA). (Серологічна діагностика інфікування трихінельозом демонструє низьку специфічність (неможливо повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших паразитів)4 р.д.430
ПАНЕЛЬ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
Назва послугиЦіна
Скринінг бактеріального вагінозу — кількісн. (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР)3 р.д.355
Діагностика бактеріального вагінозу — Фемофлор 8 — кількісн.4 р.д.600
Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) — напівкількісн.4 р.д.1050
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgМ7 р.д.230
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgG3 р.д.230
Хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР — якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви,
секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)
3 р.д.270
Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків3 р.д.395
Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., з доставленного контейнеру (сеча/еякулят), посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків3 р.д.370
Уреаплазмоз, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum), ДНК методом REAL TIME ПЛР — кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)3 р.д.225
Уреаплазмоз, Ureaplasma urealyticum, ДНК методом REAL TIME ПЛР — кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)3 р.д.255
Уреаплазмоз, Ureaplasma parvum, ДНК методом REAL TIME ПЛР — кількісн. (у/г зішкріб, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)3 р.д.255
Мікоплазмоз, Mycoplasma hominis, ДНК методом REAL TIME ПЛР — кількісн. (у/г зішкріб, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят, плазма крові)3 р.д.225
Мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium, ДНК методом REAL TIME ПЛР — якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, cиновіальна рідина, плазма крові)3 р.д.225
Герпес звичайний, Herpes simplex, типи 1/2, ДНК методом REAL TIME ПЛР – якісн3 р.д.250
Трихомоніаз, Trichomonas vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР — якісн. (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон’юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові)3 р.д.225
Гонорея, Neisseria gonorrhoeae, ДНК методом REAL TIME ПЛР — якісн. (у/г зішкріб, сеча)3 р.д.225
Гарднерельоз, Gardnerella vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР — якісн. (у/г зішкріб, сеча, еякулят)3 р.д.225
Кандидоз, ДНК Candida albicans методом REAL TIME ПЛР — якісн. (у/г зішкріб, сеча)3 р.д.240
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні — скринінг2 р.д.275
Сифіліс (реагінові антитіла — RPR, в розведенні)1 р.д.180
Сифіліс, Treponema pallidum, ДНК методом REAL TIME ПЛР (будь-який БМ) — якісн.3 р.д.235
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgG (імуноблот)2 р.д.430
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла IgМ (імуноблот)2 р.д.425
ВПЛ-кількісний методом Real Time ПЛР — А9 (16,31,33, 35,52,58), A7 (18,39,45,59), А5 (51), А6 (56)4 р.д.455
ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР4 р.д.720
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/У/Г МАТЕРІАЛ ЖІНКИ
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів — кольпіт, в ульвовагініт.Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів — кольпіт, вульвовагініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.950
Бактеріологічний посів — кольпіт, вульвовагініт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.700
Бактеріологічний посів — цервіцит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів — цервіцит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.950
Бактеріологічний посів — ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1650
Бактеріологічний посів — ендометрит (ВМС, після переривання вагітності, післяпологовий). Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.950
Бактеріологічний посів — бартолініт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів — бартолініт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.950
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/У/Г МАТЕРІАЛ ЧОЛОВІКА
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів — простатит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати)4 р.д.1200
Бактеріологічний посів — простатит. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС (сеча, еякулят, секрет простати)6 р.д.700
Бактеріологічний посів — баланопостит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.1250
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/СЕЧА
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів сечі — уретрит. Цистит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС6 р.д.1100
Бактеріологічний посів сечі — піурія. Цистит. Пієлонефрит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.1350
Бактеріологічний посів сечі — скринінг вагітних на безсимптомну бактеріурію. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.700
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/МАТЕРІАЛ З НОСА
Назва послугиЦіна
Бакпосів із носа. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1200
Бактеріологічний посів матеріалу з носа — синусити. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів матеріалу з носа — синусити. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1000
Бактеріологічний посів матеріалу з носа — синусити. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.700
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/МАТЕРІАЛ З ВУХА
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів з вуха- отит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС6 р.д.1100
Бактеріологічний посів з вуха — отит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.950
Бактеріологічний посів з вуха — отит. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.700
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/МАТЕРІАЛ З ОКА
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів з ока — кон’юнктивіт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів з ока — посттравматичний ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів з ока — посттравматичний ендофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.950
Бактеріологічний посів з ока — посттравматичний ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.700
Бактеріологічний посів з ока — кератит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів з ока — ендофтальміт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів з ока — ндофтальміт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.950
Бактеріологічний посів з ока — ендофтальміт. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.700
Бактеріологічний посів з ока — блефарит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1000
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/МАТЕРІАЛ З РОТОГЛОТКИ
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів з ротоглотки — мазок із горла. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів з ротоглотки — мазок із горла. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.700
Бактеріологічний посів з ротоглотки — тонзиліт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та на дифтерію5 р.д.1100
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/МАТЕРІАЛ З РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів з ротової порожнини — стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів з ротової порожнини — стоматит, заїда, виразки в порожнині рота. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.700
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/МАТЕРІАЛ ІЗ ЗУБОЯСНЕВОЇ КИШЕНІ
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів із зубоясневої кишені — захворювання пародонту. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1200
Бактеріологічний посів із зубоясневої кишені — захворювання пародонту. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1200
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/МАТЕРІАЛ З ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів з дихальних шляхів — харкотиння. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/МАТЕРІАЛ З УРАЖЕНОЇ ШКІРИ ТА М’ЯКИХ ТКАНИН
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів з ураженої шкіри та м’яких тканин — рани нехірургічні, хірургічні. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1150
Бактеріологічний посів з ураженої шкіри та м’яких тканин — рани нехірургічні, хірургічні. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1100
Бактеріологічний посів з ураженої шкіри та м’яких тканин — акне. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1150
Бактеріологічний посів з ураженої шкіри та м’яких тканин — рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1150
Бактеріологічний посів з ураженої шкіри та м’яких тканин — рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1100
Бактеріологічний посів з ураженої шкіри та м’яких тканин — рани нехірургічні, хірургічні (імунодефіцит, діабет). Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.700
Бактеріологічний посів з ураженої шкіри та м’яких тканин — запалення валика біля нігтя. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів з ураженої шкіри та м’яких тканин — Запалення валика біля нігтя. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.700
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/МАТЕРІАЛ З МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів матеріалу з молочної залози — астит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1100
Бактеріологічний посів матеріалу з молочної залози — мастит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1100
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/МАТЕРІАЛ З АБСЦЕСІВ
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів матеріал з абсцесів — абсцеси будь-якої локалізації. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1300
Бактеріологічний посів матеріал з абсцесів — абсцеси будь-якої локалізації. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1100
Бактеріологічний посів матеріал з абсцесів — абсцеси будь-якої локалізації. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС6 р.д.700
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/ПЕРИТОНІТ
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів, перитоніт — ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1300
Бактеріологічний посів, перитоніт — ексудат із черевної порожнини. Перитоніт. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1100
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/КРОВ ТА ІНШІ СТЕРИЛЬНІ РІДИНИ
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів  — кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС5 р.д.1800
Бактеріологічний посів  — кров на стерильність. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1600
Бактеріологічний посів  — кров на стерильність. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.2200
Бактеріологічний посів, кров та інші стерильні рідини  — ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС5 р.д.1100
Бактеріологічний посів, кров та інші стерильні рідини  — ендокардит. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1100
Бактеріологічний посів, кров та інші стерильні рідини  — ендокардит. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1700
Бактеріологічний посів, кров та інші стерильні рідини  — стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС5 р.д.1100
Бактеріологічний посів, кров та інші стерильні рідини  — стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1150
Бактеріологічний посів, кров та інші стерильні рідини  — стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС5 р.д.1050
Бактеріологічний посів, кров та інші стерильні рідини  — стерильні рідини (амніотична, перитонеальна, плевральна). Визначення аеробів, грибів Candida spp. з антибіотико-/антимікотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.2100
Бактеріологічний посів, кров та інші стерильні рідини  — ліквор. Перикардіальна, синовіальна (суглобна) рідина. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС та анаеробів з антибіотикограмою, грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС10 р.д.1650
Бактеріологічний посів, кров та інші стерильні рідини  — жовч. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1200
Бактеріологічний посів, кров та інші стерильні рідини  — інфекції, асоційовані з внутрішньосудинним катетером. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1200
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ/ІНТУБАЦІЙНА ТРУБКА
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів матеріалу з інтубаційної трубки — інтубаційна трубка. Визначення аеробів з антибіотикограмою з МІС4 р.д.1200
Бактеріологічний посів матеріалу з інтубаційної трубки — інтубаційна трубка. Визначення анаеробів з антибіотикограмою10 р.д.1100
Бактеріологічний посів матеріалу з інтубаційної трубки — інтубаційна трубка. Визначення грибів Candida spp. з антимікотикограмою з МІС4 р.д.950
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ З АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІДЕНТИФІКАЦЇ ТА ЧУТЛИВОСТІ
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів — стрептокок групи В з антибіотикограмою з МІС4 р.д.650
БАКТЕРІОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ/БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ ПОСІВ+АНТИБІОТИКОГРАМА
Назва послугиЦіна
Бактеріологічний посів + антибіотикограма — кров на стерильність7 р.д.515
Бактеріологічний посів на грибкову флору (рід Candida) з антимікотикограмою6 р.д.360
Бактеріологічний посів на грибкову флору з визначенням 42 видів і чутливістю до антимікотичних препаратів (21 вид грибів роду Candida, 6 видів Cryptococcus, 3 — Rhodoturola, 3 — Trichosporon, 2 — Geotrichum та 7 видів більш рідкісних грибів)7 р.д.975
Бактеріологічний посів + антибіотикограма урогенітальних виділень (одна точка забору, яка вказана лікарем)5 р.д.360
Бактеріологічний посів + антибіотикограма сечі5 р.д.360
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із ока5 р.д.355
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із язика5 р.д.605
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із вуха5 р.д.355
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу вмісту нігтьової кишені5 р.д.350
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа5 р.д.355
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин5 р.д.355
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин на дифтерію5 р.д.355
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа на дифтерію5 р.д.355
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із бронхів, харкотиння5 р.д.355
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на анаеробну флору10 р.д.840
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із зубоясневої кишені (на анаероби)10 р.д.980
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із дренажу на анаеробну флору10 р.д.750
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із дренажу5 р.д.355
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із рани5 р.д.355
Бактеріологічний посів + антибіотикограма материнського молока5 р.д.355
Бактеріологічний посів + антибіотикограма жовчі5 р.д.330
Бактеріологічний посів + антибіотикограма калу на дисбактеріоз6 р.д.385
Бактеріологічний посів + антибіотикограма калу на стафілокок (S.aureus)4 р.д.330
Бактеріологічний посів + антибіотикограма калу на грибкову флору (рід Candida)6 р.д.330
Бактеріологічний посів + антибіотикограма на стафілокок (Staphylococcus aureus)4 р.д.355
Бактеріологічний посів стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою5 р.д.375
Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу на трихомоніаз, TRICHOMONAS VAGINALIS (InPouch ТV) (зішкріб з у/г, сеча, секрет передміхурової залози, еякулят)6 р.д.695
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Назва послугиЦіна
Мікроскопія урогенітального мазку (ч)1 р.д.180
ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)1 р.д.150
Мікроскопія урогенітального мазку (1 точка: vagina)1 р.д.165
Визначення ph вагінальних виділень5 год.130
Мікроскопія секрету простати1 р.д.140
Еякулят, визначення кількості лейкоцитів1 р.д.205
Копрограма1 р.д.185
Аналіз калу на яйця гельмінтів1 р.д.165
Ентеробіоз, Enterobius vermicularis, зішкрібок1 р.д.150
Лямбліоз, Giardia lamblia, мікроскопія калу1 р.д.195
Прихована кров в калі (гемоглобін та трансферин)1 р.д.255
СПЕРМОГРАМА РОЗГОРНУТА (ОПИС ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: КІНЕЗИСГРАМА, ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ І МОРФОЛОГІЇ СПЕРМАТОЗОЇДІВ)1 р.д.420
Постеякуляторне дослідження сечі12 год.105
Посткоітальний тест (in vivo)12 год.185
Демодекоз, Demodex folliculorum та Demodex brevis (вії, брови, лусочки шкіри, вміст або гнійне відокремлюване папул (везикул)1 р.д.215
Дослідження на паразитарні грибки (зішкрібок шкіри, волосся, нігті)2 р.д.215
Пап-тест традиційний (цитологічне дослідження шийки матки)1 р.д.260
Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD)3 р.д.455
Цитологічне дослідження виділень з грудної залози3 р.д.260
Цитологічне дослідження аспірату з цервікального каналу та порожнини матки1 р.д.260
Цитологічне дослідження відбитку з ВМС1 р.д.260
Цитологічне дослідження з ерозивної поверхні промежени1 р.д.260
Цитологічне дослідження харкотиння1 р.д.180
Назоцитограма1 р.д.175
Кольпоцитограма (1 дослідження)1 р.д.125
Кольпоцитограма для вагітних1 р.д.125
Цифрова мікрофотографія зразку1 р.д.90
Консультування цитологічних препаратів (ендо-, екзоцервікс та зона трансформації) *1 р.д.205
Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки165
Мікроскопія вагінальних виділень за критеріями Хей-Айсон165
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Назва послугиЦіна
Гістологічне дослідження біоптату шийки матки11 р.д.390
Гістологічне дослідження матеріалу конусоподібної резекції шийки матки11 р.д.650
Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу шийки матки11 р.д.385
Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки11 р.д.385
Гістологічне дослідження абортивного матеріалу11 р.д.500
Гістологічне дослідження матеріалу із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки11 р.д.800
Гістологічне дослідження біоптату шийки матки, матеріалу із цервікального каналу шийки матки та порожнини матки11 р.д.795
Гістологічне дослідження одного яєчника (біопсія, резекція, цистектомія, оваректомія)11 р.д.375
Гістологічне дослідження маткової труби (резекція, тубектомія)11 р.д.350
Гістологічне дослідження фіброматозного вузла матки (консервативна міомектомія)11 р.д.680
Гістологічне дослідження тіла і шийки матки (без придатків або з придатками, без лімфодисекції, або з лімфодисекцією)11 р.д.1490
Гістологічне дослідження тіла матки (надпіхвова ампутація матки без придатків, або з придатками)11 р.д.1020
Гістологічне дослідження яєчника і маткової труби11 р.д.560
Гістологічне дослідження бартолінової кісти11 р.д.350
Гістологічне дослідження одного лімфатичного вузла (тільки ексцизійна біопсія, не трепанбіопсія!)11 р.д.505
Гістологічне дослідження біоптату стінки піхви11 р.д.350
Гістологічне дослідження біоптату промежини11 р.д.350
Гістологічне дослідження біоптату молочної залози11 р.д.350
Гістологічне дослідження біоптату шлунка11 р.д.370
Гістологічне дослідження біоптату стравоходу11 р.д.365
Гістологічне дослідження біоптату прямої кишки11 р.д.365
Гістологічне дослідження біоптату сигмовидної кишки11 р.д.370
Гістологічне дослідження післяоперац. матеріалу щитоподібної залози без лімфодисекції11 р.д.790
Гістологічне дослідження післяоперац. матеріалу щитоподібної залози з лімфодисекцією11 р.д.1390
Молекулярно-генетичне дослідження: діагностика раку щитоподібної залози-мутація BRAF V600 (тільки гістологічний матеріал) **11 р.д.2230
Імуногістохімія білка р16 **12 р.д.560
Імуногістохімія білка Кі67 **12 р.д.565
Імуногістохімія білків р16 та Кі67 **12 р.д.1035
Імуногістохімія білка CD 138 **12 р.д.580
Імуногістохімія рецепторів до естрогенів ендометрію **12 р.д.560
Імуногістохімія рецепторів до прогестерону ендометрію **12 р.д.560
Імуногістохімія рецепторів до естрогенів молочної залози **12 р.д.560
Імуногістохімія рецепторів до прогестерону молочної залози **12 р.д.560
Імуногістохімія рецепторів до естрогенів та прогестерону молочної залози **12 р.д.1030
Імуногістохімія рецепторів до естрогенів та прогестерону ендометрію **12 р.д.1035
Імуногістохімія НЕR2 (рецептор 2-го типу людського епідермального фактору росту) **12 р.д.560
Імуногістохімія рецепторів до естрогенів та прогестеронів молочної залози, НЕR2 **12 р.д.1505
Імуногістохімія Тиреоглобуліну (тільки гістологічний матеріал)**12 р.д.500
Імуногістохімія АФП (альфафетопротеїну) **12 р.д.500
Гістологічне дослідження матеріалу із порожнини матки та імуногістохімія білка CD 138**12 р.д.810
Імуногістохімія — Тиреоглобулін з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *12 р.д.515
Імуногістохімія НЕR2 (рецептор 2-го типу людського епідермального фактору росту) з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *12 р.д.505
Імуногістохімія білка CD 138 з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *12 р.д.570
Імуногістохімія білка р16 з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *12 р.д.570
Імуногістохімія білка Кі67 з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *12 р.д.570
Імуногістохімія рецепторів до естрогенів ендометрію з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *12 р.д.570
Імуногістохімія рецепторів до прогестерону ендометрію з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *12 р.д.570
Імуногістохімія рецепторів до естрогенів молочної залози з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *12 р.д.505
Імуногістохімія рецепторів до прогестерону молочної залози з парафінових блоків, приготованих в інших гістологічних лабораторіях *12 р.д.505
Приготування гістологічного препарату/скла з одного парафінового блоку (гематоксилін-еозин)***11 р.д.220
Консультування препаратів *11 р.д.750
Цитологічне дослідження пунктату щитоподібної залози (! клінічні дані)5 р.д.410
Молекулярно-генетичне дослідження: панель діагностики раку щитоподібної залози-мутації BRAF, NRAS, КRAS, НRAS, RET/PTC1, RET/PTC3, PAX8/PPARg (пунктат)5 р.д.1490
Цитологічне дослідження аспірату тонкоголкової пункційної біопсії грудної залози3 р.д.300
Гістологічне дослідження операційного матеріалу новоутворень шкіри610
БІОХІМІЧНА ПАНЕЛЬ
Назва послугиЦіна
Білірубін загальний12 год.100
Білірубін прямий12 год.100
Білірубін непрямий12 год.100
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)12 год.100
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)12 год.100
Лужна фосфатаза загальна12 год.100
Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП)12 год.100
Лактатдегідрогеназа12 год.100
Ліпаза12 год.120
Лактат12 год.205
Тимолова проба12 год.100
Панкреатична амілаза (кров)12 год.100
Панкреатична еластаза (матеріал — кал)12 год.665
Холінестераза12 год.100
Креатинін12 год.100
Цистатин С зі ШКФ12 год.540
Азот сечовини12 год.100
Сечовина12 год.100
Сечова кислота12 год.100
Бікарбонати (HСО3-)12 год.155
Загальний білок12 год.100
Альбумін12 год.90
Білкові фракції (заг. білок, альбуміни, глобуліни, альб./глоб., α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-глобуліни, γ-глобуліни)2 р.д.185
Креатинкіназа (загальна)12 год.195
Церулоплазмін (мідна оксидаза)12 год.215
Калій12 год.100
Натрій12 год.100
Хлор12 год.100
Кальцій12 год.100
Кальцій іонізований12 год.165
Фосфор12 год.90
Магній12 год.100
Тригліцериди12 год.100
Холестерин12 год.100
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа — ліпопротеїди)12 год.100
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета — ліпопротеїди)12 год.100
Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди)12 год.100
Аполіпопротеїн — А 112 год.130
Аполіпопротеїн — В12 год.130
Альфа-2-макроглобулін12 год.245
Гаптоглобін12 год.140
Фібротест/Актитест3 р.д.2745
Фібромакс3 р.д.3765
Біохімія Фібромакса12 год.690
Біохімія Фібротеста12 год.605
Імунореактивний трипсин21 р.д.2005
Прокальцитонін12 год.785
Кальпротектин фекальний3 р.д.665
ГЕМАТОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
Назва послугиЦіна
Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники)1 р.д.180
Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)1 р.д.80
Визначення ретикулоцитів1 р.д.165
Час згортання крові5 год.100
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ)14 год.335
Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ)14 год.140
МНС (INR)14 год.130
МНС з визначенням TTR14 год.160
Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)14 год.100
Вовчаковий антикоагулянт (ВА)14 год.415
Фібриноген14 год.120
Д-дімер14 год.195
Аналіз крові на LE — клітини14 год.130
Група крові + резус фактор (виявлення за допомогою ідентифікаційних карток методом аглютинації в гелі)14 год.225
Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні)1 р.д.1050
Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла)1 р.д.180
Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (імунні: повні та неповні)1 р.д.270
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус1 р.д.430
Пряма проба Кумбса1 р.д.570
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЮ АНЕМІЇ
Назва послугиЦіна
Феритин14 год.235
Фолієва кислота14 год.235
Ціанокобаламін (Вітамін В12)14 год.235
Еритропоетин14 год.375
Залізо14 год.100
Трансферин12 год.175
Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину залізом)12 год.255
Залізо-зв’язуюча здатність сироватки12 год.215
МІКРОЕЛЕМЕНТИ
Назва послугиЦіна
Свинець (цільна кров, добова сеча, волосся)11 р.д.975
Кадмій (цільна кров, добова сеча, волосся)11 р.д.1045
Мідь (венозна кров, добова сеча, волосся, нігті)11 р.д.465
Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся)11 р.д.485
Залізо (волосся)11 р.д.530
Молібден (нігті,волосся)11 р.д.530
Хром (цільна кров, волосся)11 р.д.1085
Цинк (венозна кров, добова сеча, волосся)11 р.д.475
Кобальт (цільна кров, добова сеча, волосся)11 р.д.530
Ванадій (волосся)11 р.д.530
Фосфор (волосся)11 р.д.530
Нікель (цільна кров, добова сеча, волосся)11 р.д.530
Миш’як (цільна кров, волосся)11 р.д.500
Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся)11 р.д.1005
Барій (волосся)11 р.д.530
Талій (волосся)11 р.д.530
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Назва послугиЦіна
Загальний аналіз сечі1 р.д.135
Аналіз сечі за Нечипоренком1 р.д.120
Глюкоза у сечі12 год.115
Аналіз сечі на білок12 год.100
Аналіз сечі на добову протеїнурію12 год.100
Мікроальбумінурія+креатинін у сечі12 год.215
Мікроальбумінурія (випадкова порція сечі, добова сеча)12 год.185
Креатинін у сечі12 год.100
Кліренс ендогенного креатиніну12 год.205
Сечова кислота у сечі12 год.100
Кальцій у сечі12 год.105
Фосфор у сечі12 год.90
Йод у сечі (напівкількісн.)1 р.д.200
Панкреатична амілаза (сеча)12 год.165
Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма5 год.360
Визначення наркотиків у сечі — якісн. (AMP Амфетаміни, BAR Барбітурати, BZD Бензодіазепіни, COC Кокаїн, MDMA Метилендіоксіметамфітамін, MET Метамфітамін, MOR Морфін, THC Маріхуана, TCA Трициклічні антидепресанти, MTD Метадон)1 р.д.855
Транспорт солей5 р.д.345
Бета-2-мікроглобулін (у сечі)12 год.350
ІМУНОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ/СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ
Назва послугиЦіна
КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ3 р.д.810
Субпопуляції лімфоцитів крові2 р.д.580
Функціональна активність гранулоцитів крові (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції)2 р.д.345
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні2 р.д.480
Діагностика В-клітинної ланки (В1-, В2-, В-клітини пам`яті): (Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+)3 р.д.505
Діагностика NK-клітинної ланки3 р.д.485
Діагностика T-клітинної ланки (ab-gd-Т-клітини): (αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+)3 р.д.320
Діагностика T-клітинної ланки (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): (Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg)3 р.д.350
Діагностика T-клітинної ланки (CD45RA-RO): (Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яти (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+)3 р.д.350
Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+)3 р.д.510
Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань (проточна цитометрія) (22 показники+Загальний аналіз крові)2 р.д.2120
Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник)3 р.д.1445
CD4+T-хелпери2 р.д.270
ІМУНОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ/СТАН ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
Назва послугиЦіна
Імуноглобулін А12 год.200
Імуноглобулін М12 год.200
Імуноглобулін G12 год.200
Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина)10 р.д.720
АЛЕРГОПАНЕЛЬ
Назва послугиЦіна
Імуноглобулін Е12 год.210
Триптаза3 р.д.865
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)14 год.415
Cкринінг інгаляційної алергії «Phadiatop» (пилок бур’янів, злакових трав, кущів, дерев, кліщів домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) кішки, собаки, коня)2 р.д.795
Cкринінг змішаної алергії у дітей «Phadiatop infant» (пилок бур’янів і трав, дерев, домашнього пилу, плісняви, епідермісу (шерсті) тварин, основні харчові алергени)2 р.д.690
Скринінг харчової алергії «fx5» (білок яйця (f1), молоко (f2), соя (f14), пшениця (f4), риба (f3), арахіс (f13)2 р.д.445
Cкринінг харчової алергії на морепродукти «fx2» (тріска (f3), креветка (f24), блакитна мідія (f37), тунець (f40), лосось (f41)2 р.д.600
Cкринінг харчової алергії на злаки «fx3» (пшениця (f4), овес (f7), кукурудза (f8), кунжут (f10), гречка (f11)2 р.д.360
Cкринінг харчової алергії на екзотичні фрукти «fx 21» (ківі (f84), диня (f87), банан (f92), персик (f95), ананас (f210)2 р.д.360
Cкринінг харчової алергії на фрукти України «fx31» (яблуко (f49), груша (f94), персик (f95), вишня (f242), слива (f255)2 р.д.360
Cкринінг харчової алергії на м’ясо «fx73» (свинина (f26), яловичина (f27), курятина (f83)2 р.д.360
Скринінг алергії на плісняву mx22 р.д.600
ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ (інгаляційна алергія)
Назва послугиЦіна
Алергопанель «Інгаляційна-1» 25 алергенів2 р.д.1200
Алергопанель «Інгаляційна-2» 25 алергенів2 р.д.1350
Алергопанель «Інгаляційна-Експрес» 9 алергенів (береза, тимофіївка, амброзія, полин, Dermatophagoides pteronyssinus, епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata)2 р.д.655
Алергопанель «Пилок дерев» 13 алергенів (вільха, береза, граб, ліщина, бук, дуб, волоський горіх, ясен, бірючина, олива, кипарис, платан, тополя)2 р.д.765
Алергопанель «Пилок лугових трав» 8 алергенів (пахуча трава, грястиця збірна, вівсяниця лугова, тимофіївка лугова, мітлиця тонка, тонконіг лучний, жито посівне, бермудська трава)2 р.д.650
Алергопанель «Пилок бур’янів» 9 алергенів (амброзія полинолистна, полин звичайний, кульбаба, золотарник, постениця, подорожник ланцетолистний, лобода, курай поташевий, щириця звичайна)2 р.д.1235
Алергопанель «Домашні комахи» 5 алергенів (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Tyrophagus putrescentiae, Acarus siro, тарган)2 р.д.415
Алергопанель «Тварини» 6 алергенів (епідерміс (шерсть) кота, епідерміс (шерсть) собаки, епідерміс (шерсть) коня, епідерміс (шерсть) морської свинки, гусяче пір’я, пір’я папуги)2 р.д.365
Алергопанель «Отрута комах» 5 алергенів (отрута бджоли медоносної, оси звичайної, оси паперової, шершня звичайного, MUXF3 CCD, бромелаїн)2 р.д.370
ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ (харчова алергія)
Назва послугиЦіна
Алергопанель «Харчова-1» 11 алергенів (молоко коров’яче, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, краб, лосось, креветка, курка, яловичина, свинина, кролик)2 р.д.735
Алергопанель «Харчова-2» 12 алергенів (персик, яблуко, капуста, морква, селера, вишня, часник, ківі, апельсин, картопля, полуниця, томат)2 р.д.765
Алергопанель «Харчова-3» 12 алергенів (пшениця, вівсянка, жито, рис, кукурудза, соя, арахіс, ліщина, волоський горіх, кешью, мигдаль, кунжут)2 р.д.765
Алергопанель «Харчова-4» 22 алергени (молоко коров’яче, казеїн, яєчний білок, яєчний жовток, тріска, креветка, свинина, курка, картопля, морква, томат, селера, апельсин, персик, яблуко, пшениця, вівсянка, соя, арахіс, ліщина, мигдаль, кунжут)2 р.д.1345
ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / ПАНЕЛІ (змішана алергія)
Назва послугиЦіна
Алергопанель «Педіатрична» 21 алерген2 р.д.1235
Алергопанель «Змішана» 23 алергени2 р.д.1260
ВИЯВЛЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЇ / МОНОАЛЕРГЕНИ
Назва послугиЦіна
Специфічні IgE, апельсин (f33)2 р.д.255
Специфічні IgE, арахіс (f13)2 р.д.255
Специфічні IgE, банан (f92)2 р.д.255
Специфічні IgE, вишня (f242)2 р.д.255
Специфічні IgE, вівсянка (f7)2 р.д.255
Специфічні IgE, волоський горіх (f256)2 р.д.255
Специфічні IgE, груша (f94)2 р.д.255
Специфічні IgE, диня (f87)2 р.д.255
Специфічні IgE, жито (f5)2 р.д.255
Специфічні IgE, казеїн (f78)2 р.д.255
Специфічні IgE, капуста (f216)2 р.д.255
Специфічні IgE, картопля (f35)2 р.д.255
Специфічні IgE, кешью (f202)2 р.д.255
Специфічні IgE, ківі (f84)2 р.д.255
Специфічні IgE, краб (f23)2 р.д.255
Специфічні IgE, креветка (f24)2 р.д.255
Специфічні IgE, кукурудза (f8)2 р.д.255
Специфічні IgE, кунжут (f10)2 р.д.255
Специфічні IgE, ліщина (f17)2 р.д.255
Специфічні IgE, лосось (f41)2 р.д.255
Специфічні IgE, мигдаль (f20)2 р.д.255
Специфічні IgE, молоко коров’яче (f2)2 р.д.255
Специфічні IgE, морква (f31)2 р.д.255
Специфічні IgE, м’ясо кролика (f213)2 р.д.255
Специфічні IgE, м’ясо курки (f83)2 р.д.255
Специфічні IgE, персик (f95)2 р.д.255
Специфічні IgE, полуниця (f44)2 р.д.255
Специфічні IgE, пшениця (f4)2 р.д.255
Специфічні IgE, рис (f9)2 р.д.255
Специфічні IgE, свинина (f26)2 р.д.255
Специфічні IgE, селера (f85)2 р.д.255
Специфічні IgE, соя (f14)2 р.д.255
Специфічні IgE, томат (f25)2 р.д.255
Специфічні IgE, тріска (f3)2 р.д.255
Специфічні IgE, чай (f222)2 р.д.255
Специфічні IgE, часник (f47)2 р.д.255
Специфічні IgE, шоколад (f105)2 р.д.255
Специфічні IgE, яблуко (f49)2 р.д.255
Специфічні IgE, яєчний білок (f1)2 р.д.255
Специфічні IgE, яєчний жовток (f75)2 р.д.255
Специфічні IgE, яловичина (f27)2 р.д.255
Специфічні IgE, Alternaria alternata (m6)2 р.д.255
Специфічні IgE, Aspergillus fumigatus (m3)2 р.д.255
Специфічні IgE, Aspergillus niger (m207)2 р.д.255
Специфічні IgE, Candida albicans (m5)2 р.д.255
Специфічні IgE, Cladosporium herbarum (m2)2 р.д.255
Специфічні IgE, Mucor racemosus (m4)2 р.д.255
Специфічні IgE, MUXF3 CCD, Бромелаїн (o214)2 р.д.255
Специфічні IgE, Penicillium notatum (m1)2 р.д.255
Специфічні IgE, амбарний кліщ Acarus siro (d70)2 р.д.255
Специфічні IgE, амбарний кліщ Tyrophagus putrescentiae (d72)2 р.д.255
Специфічні IgE, амброзія (w1)2 р.д.255
Специфічні IgE, береза (t3)2 р.д.255
Специфічні IgE, бермудська трава (g2)2 р.д.255
Специфічні IgE, бірючина (t210)2 р.д.255
Специфічні IgE, бук (t5)2 р.д.255
Специфічні IgE, вівсяниця лугова (g4)2 р.д.255
Специфічні IgE, вільха (t2)2 р.д.255
Специфічні IgE, граб (t209)2 р.д.255
Специфічні IgE, грястиця збірна (g3)2 р.д.255
Специфічні IgE, гусяче пір’я (e70)2 р.д.255
Специфічні IgE, дуб (t7)2 р.д.255
Специфічні IgE, ентеротоксин A (S. aureus) (o72)2 р.д.255
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) кішки (e1)2 р.д.255
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) коня (e3)2 р.д.255
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) морської свинки (e6)2 р.д.255
Специфічні IgE, епідерміс (шерсть) собаки (e5)2 р.д.285
Специфічні IgE, жито посівне (g12)2 р.д.255
Специфічні IgE, золотарник (w12)2 р.д.255
Специфічні IgE, кипарис (t23)2 р.д.255
Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae (d2)2 р.д.255
Специфічні IgE, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus (d1)2 р.д.255
Специфічні IgE, кульбаба (w8)2 р.д.255
Специфічні IgE, курай поташевий (солянка) (w11)2 р.д.255
Специфічні IgE, латекс (k82)2 р.д.255
Специфічні IgE, лобода (w10)2 р.д.255
Специфічні IgE, мітлиця тонка (g9)2 р.д.255
Специфічні IgE, олива (t9)2 р.д.255
Специфічні IgE, отрута бджоли медоносної (i1)2 р.д.255
Специфічні IgE, отрута оси звичайної (i3)2 р.д.255
Специфічні IgE, отрута паперової оси (i4)2 р.д.255
Специфічні IgE, пилок волоського горіха (t10)2 р.д.255
Специфічні IgE, пилок ліщини (t4)2 р.д.255
Специфічні IgE, пір’я папуги (e91)2 р.д.255
Специфічні IgE, платан (t11)2 р.д.255
Специфічні IgE, подорожник ланцетолистний (w9)2 р.д.255
Специфічні IgE, полин (w6)2 р.д.255
Специфічні IgE, постениця (w19)2 р.д.255
Специфічні IgE, тарган (i6)2 р.д.255
Специфічні IgE, тимофіївка лугова (g6)2 р.д.255
Специфічні IgE, тонконіг лучний (g8)2 р.д.255
Специфічні IgE, тополя (t14)2 р.д.255
Специфічні IgE, трава пахуча (g1)2 р.д.255
Специфічні IgE, шершень звичайний (i75)2 р.д.255
Специфічні IgE, щириця звичайна (w14)2 р.д.255
Специфічні IgE, ясен (t15)2 р.д.255
МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (діагностика інгаляційної алергії)
Назва послугиЦіна
Молекулярний пакет «Дерева 1» (t215) rBet v 1 (PR-10); (t221) rBet v2; rBet v4 — Береза)2 р.д.955
Молекулярний пакет «Дерева 2» (rBet v1 (PR-10); rBet v2 (Profilin); rBet v4 (Polcalcin); rBet v6 (Isoflavone reductase) — Береза)2 р.д.1230
Молекулярний пакет «Лугові трави 1» (rPhl p 1, rPhl p 5b (g213); rPhl p 7, rPhl p 12а (g214) — Тимофіївка)2 р.д.975
Молекулярний пакет «Лугові трави 2» (rPhl p1; rPhl p2; rPhl p6; rPhl p7 (Polcalcin); rPhl p12 (Profilin); rPhl p5b — Тимофіївка)2 р.д.2250
Молекулярний пакет «Бур’яни 1» (nAmb a1 — Амброзія; nArt v1, nArt v3 ( LTP) — Полин)2 р.д.1680
Молекулярний пакет «Бур’яни 2» (rPar j2 (LTP) — Постениця; nSal k1 — Солянка; rPla l1 — Подорожник)2 р.д.1120
Молекулярний пакет «Лугові трави та бур’яни» (nAmb a1-Амброзія; nArt v1, nArt v3 (LTP ) — Полин; rPhl p1, rPhl p 5b (g213); rPhl p7, rPhl p 12 (g214) — Тимофіївка)2 р.д.2005
Пакет досліджень «Цвіль внутрішня» (Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Mucor racemosus (m4); Penicillium chrysogenum (m1) (P. notatum)2 р.д.1155
Пакет досліджень «Цвіль зовнішня» (rAlt a 1 Alternaria alternata (m229); Cladosporium herbarum (m2); Botrytis cinerea (m7)2 р.д.1155
Молекулярний пакет «Кліщі» (nDer p 1; rDer p 2; rDer p 10 (tropomyosin) — Кліщ домашнього пилу)2 р.д.1360
Визначення мінорного алергену «Кліщ домашнього пилу» (rDer p 10 (tropomyosin) — Dermatophagoides Pteronyssinus)2 р.д.520
Пакет «Астма/Риніт» з алергокомпонентами (t215) rBet v 1 (PR 10) — Береза; (g 213) rPhl p 1, rPhl p 5b- Тимофіївка; Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс (шерсть) кішки (e1); Епідерміс (шерсть) собаки (e5); Полин звичайний (w6); Амброзія полинолистна (w1); Alternaria alternata (m6)2 р.д.2470
Пакет «Астма/Риніт» з екстрактами (Береза (t3); Тимофіївка (g6); Aspergillus fumigatus (m3); Aspergillus niger (m207); Cladosporium herbarum (m2); Dermatophagoides pteronyssinus (d1); Епідерміс (шерсть) кішки (e1); Епідерміс (шерсть) собаки (e5); Полин звичайний (w6); Амброзія полинолистна (w1); Alternaria alternata (m6)2 р.д.2030
Молекулярний пакет «Алергокомпоненти собаки» (rCan f1 (ліпокалін); rCan f2; nCan f3 (сироватковий альбумін) — Собака)2 р.д.1630
Молекулярний пакет «Алергокомпоненти кота» (rFel d1; nFel d2 (сироватковий альбумін); rFel d4 (ліпокалін) — Кіт)2 р.д.1630
МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (діагностика полісенсибілізації)
Назва послугиЦіна
Алергочіп ISAC (112 алергокомпонентів)7 р.д.8000
Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX2 (117 екстрактів і 178 молекул)2 р.д.3900
Пакет «Астма/Риніт/Екзема» (білок яйця (f1), коров’яче молоко (f2), пшениця (f4), соя (f14), кліщ домашнього пилу (d1), кішка (e1), собака (e5)2 р.д.1355
Специфічний IgE, Malassezia spp., (m227)2 р.д.550
МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА (діагностика харчової алергії)
Назва послугиЦіна
Молекулярний пакет «Яйце» (nGal d 2 (овальбумін); nGal d 1
(овомукоїд); nGal d 4 (лізоцим); nGal d 3 (кональбумін), f75
(жовток) — Яйце)
2 р.д.1255
Молекулярний пакет «Фрукти» (rPru p 1( PR-10); rPru p 3 (LTP); rPru p 4 — Персик)2 р.д.1105
Молекулярний пакет «Молоко» (nBos d6 (BSA ); nBos d4 (альфа-лактальбумін); nBod d5 (бета-лактоглобулін); nBos d8 (казеїн) — Молоко)2 р.д.2170
Молекулярний пакет «Пшениця» (rTri a 19 (Omega-5 Gliadin); rTri a14 (LTP) — Пшениця)2 р.д.750
Молекулярний пакет «Риба та морепродукти» (rGad c 1 (parvalbumin) — Тріска; rCyp c 1 — Короп; rPen a 1 (tropomyosin) — Креветка)2 р.д.1120
Молекулярний пакет «Яблуко» (rMal d 1 ( PR-10); rMal d 3 (LTP) — Яблуко)2 р.д.750
Молекулярний пакет «Червоне м’ясо» (Gal -alpha-1,3 (Gal Thyroglobulin) -Корова; nSus s — Свиня)2 р.д.1280
ДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЇ НА ЛІКИ
Назва послугиЦіна
Пакет досліджень «Передвакцинаційний» (желатин коров’ячий (c74); nGal d 2 (овальбумін яйця); дріжджі (f45)2 р.д.755
Пакет досліджень «Алергія на ліки: хлоргексидин, латекс, желатин та рівень триптази» (триптаза; желатин коров’ячий (c74); латекс (k82); хлоргексидин (с8)2 р.д.1115
АЛЕРГОКОМПОНЕНТИ (діагностика інгаляційної алергії)
Назва послугиЦіна
Алергокомпонент Берези rBet v1, PR-10, IgE (t215)2 р.д.595
Алергокомпоненти Берези rBet v2, rBet v4, IgE (t221)2 р.д.595
Алергокомпонент Берези rBet v6, Isoflavone reductase, IgE (t225)2 р.д.325
Алергокомпонент Оливи rOle e 1, Ig E (t224)2 р.д.380
Алергокомпонент Оливи rOle e 7 LTP, Ig E (t227)2 р.д.635
Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p1, rPhl p 5b, IgE (g213)2 р.д.595
Алергокомпоненти Тимофіївки лугової rPhl p7, rPhl p 12, IgE (g214)2 р.д.595
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p2, IgE (g206)2 р.д.300
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 6, IgE (g209)2 р.д.300
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 1, IgE (g205)2 р.д.300
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 7 Polcalcin (g210)2 р.д.300
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 12 Profilin (g212)2 р.д.300
Алергокомпонент Тимофіївки лугової rPhl p 5b, IgE (g215)2 р.д.300
Алергокомпонент Полину звичайного nArt v1, IgE (w231)2 р.д.595
Алергокомпонент Полину звичайного nArt v3, LTP, IgE (w233)2 р.д.595
Алергокомпонент Амброзії полинолистої nAmb a1, IgE (w230)2 р.д.595
Алергокомпонент Цвілі Alternaria alternata rAlt a1, IgE (m229)2 р.д.595
Алергокомпонент Собаки rCan f1, ліпокалін, IgE (e101)2 р.д.595
Алергокомпонент Собаки rCan f2, IgE (e102)2 р.д.595
Алергокомпонент Собаки nCan f3, сироватковий альбумін, IgE (e221)2 р.д.595
Алергокомпонент Кота rFel d1, IgE (e94)2 р.д.595
Алергокомпонент Кота rFel d4, ліпокалін, IgE (e228)2 р.д.595
Алергокомпонент Кота nFel d2, сироватковий альбумін, IgE (e220)2 р.д.595
Алергокомпонент Постениці rPar j 2, LTP, IgE (w211)2 р.д.595
Алергокомпонент Подорожника rPla l 1, Trypsin inhibitor, IgE (w234)2 р.д.590
Алергокомпонент Кліща домашнього пилу rDer p 23, IgE (d 209)2 р.д.980
Алергокомпонент Курая (солянки) nSal k 1, IgE (w232)2 р.д.590
Стафілококовий ентеротоксин А, IgE (m80)2 р.д.600
Стафілококовий ентеротоксин B, IgE (m81)2 р.д.600
Стафілококовий ентеротоксин C, IgE (m223)2 р.д.600
Стафілококовий ентеротоксин TSST, IgE (m226)2 р.д.600
АЛЕРГОКОМПОНЕНТИ (діагностика харчової алергії)
Назва послугиЦіна
Алергокомпонент Пшениці Tri a19, Omega-5 Gliadin, IgE (f416)2 р.д.590
Алергокомпонент Пшениці rTri a14, LTP, IgE (f433)2 р.д.590
Алергокомпонент Молока nBos d 4, альфа-лактальбумін, IgE (f76)2 р.д.450
Алергокомпонент Молока nBos d 5, бета-лактоглобулін, IgE (f77)2 р.д.450
Алергокомпонент Арахісу rAra h9, LTP, IgE (f427)2 р.д.590
Алергокомпонент Арахісу rAra h 8, PR-10, IgE (f352)2 р.д.590
Алергокомпонент Сої rGly m4, PR-10, IgE (f353)2 р.д.355
Алергокомпонент Коров’ячого молока nBos d 6 BSA, IgE(e204)2 р.д.455
Алергокомпонент Казеїн nBos d 8, IgE (f78)2 р.д.455
Алергокомпонент Свинина nSus s PSA, IgE (e222)2 р.д.600
Алергокомпонент Бичачий nGal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal) Thyroglobulin, IgE (o215)2 р.д.685
СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТУ
Назва послугиЦіна
Фактор комплементу С22 р.д.595
Фактор комплементу С32 р.д.375
Фактор комплементу С42 р.д.375
Активність комплементу СН502 р.д.460
ПАНЕЛЬ «СКРИНІНГОВІ ПРОГРАМИ»
Назва послугиЦіна
Програма 179 «Здоров’я жінки 45-60 років» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета — ліпопротеїди); тригліцериди; феритин; білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); креатинін)1 р.д.1545
Програма 180 «Здоров’я чоловіка 45-60 років» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета — ліпопротеїди); тригліцериди; СРБ високочутливий (hs СРБ); білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); креатинін; сечова кислота; індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%)1 р.д.2055
Програма 181 «Здоров’я жінки 25-45 років» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; гомоцистеїн; білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); креатинін)1 р.д.1510
Програма 182 «Здоров’я чоловіка 25-45 років» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; паратгормон (1-84) (ПТГ); холестерин; тригліцериди; білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); креатинін; пролактин; інгібін B)5 р.д.1975
Програма 109 «Для госпіталізації» (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); загальний аналіз сечі; глюкоза у венозній крові натще; холестерин; креатинін; білірубін загальний; АЛТ; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні — скринінг)2 р.д.1120
Програма 110 «Передопераційне обстеження» (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); загальний аналіз сечі; глюкоза у венозній крові натще; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні — скринінг; креатинін; АЛТ; коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ)10 р.д.1710
Програма 116 «Баланс електролітів в організмі» (Кальцій іонізований, Na, K, хлор, фосфор, pH крові)12 год.555
Програма 117 «Перевірся: біохімія крові, загальний аналіз крові та сечі»  (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), загальний аналіз сечі, глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, загальний білок, креатинін, холестерин, ЛПНЩ, сечовина, кальцій іонізований)1 р.д.1410
Програма 151 «Біохімія крові» (Глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), загальний білок, креатинін, холестерин, сечовина)12 год.830
Програма 155 «Готуємося до вакцинації» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), Загальний аналіз сечі)1 р.д.315
Програма 165 «Перед візитом до лікаря» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), загальний аналіз сечі, глюкоза у венозній крові натще)1 р.д.445
Програма 169 «Біохімія крові-розширена» (Глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), загальний білок, креатинін, холестерин, сечовина, калій, натрій, альбумін, ЛПНШ, білірубін прямий, білірубін непрямий, панкреатична амілаза (кров)1 р.д.1520
Програма 175 «Вияви причину анемії» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники), залізо, ціанокобаламін (вітамін В12), феритин, фолієва кислота)1 р.д.985
Програма 196 «Баланс електролітів — мінімальний скринінг» (Калій; натрій; хлор)1 р.д.300
Програма 200 «Здоров’я підшлункової залози — мінімальний скринінг» (Копрограма; панкреатична амілаза (кров); глюкоза у венозній крові натще)1 р.д.415
Програма 111 «Перевір здоров’я дитини» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), глюкоза у венозній крові натще, білірубін загальний, білок загальний, кальцій, залізо)1 р.д.710
Програма 154 «Готуємося до школи» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), Загальний аналіз сечі, Аналіз калу на яйця гельмінтів)1 р.д.480
Програма 176 «Перевір здоров’я дитини — розширений скринінг» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); глюкоза у венозній крові натще; тиреотропний гормон (ТТГ); білірубін загальний; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); загальний білок; лужна фосфатаза загальна; гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП); креатинін; залізо; кальцій; вітамін D (25-гідроксикальциферол)1 р.д.1815
Програма 114 «Печінкові проби» (Білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, білок загальний, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТП)1 р.д.990
Програма 115 «Ниркові проби» (Креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca)1 р.д.690
Програма 162 «Перевірся на гепатит В» (Гепатит В, HBsAg, гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg)1 р.д.530
Програма 164 «Перевірся на гепатити А, В і С» (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг)10 р.д.1080
Програма 178 «Перевірся на гепатити В і С» (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг)1 р.д.830
Програма 197 «Ниркові проби — мінімальний скринінг» (Креатинін; сечовина; сечова кислота)1 р.д.300
Програма 198 «Білірубін фракційно» (Білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий)1 р.д.300
Програма 203 «Обстеж печінку-розширений скринінг» (Білірубін загальний, прямий і непрямий; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); загальний білок; лужна фосфатаза загальна; гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП); тимолова проба; альбумін; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг; гепатит В, HBsAg)10 р.д.1540
Програма 112 «Ліпідний комплекс» (Холестерин, тригліцеріди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності)1 р.д.500
Програма 113 «Ліпідний комплекс розширений» (Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогеності, аполіпопротеїди А1,В; Ліпопротеїн (а) — кількісн.)1 р.д.1100
Програма 174 «Обстеж серце» (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, креатинін, глюкоза натще — венозна кров, ТТГ, калій)1 р.д.910
Програма 123 «Перевір здоров’я щитоподібної залози – розширена оцінка» (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн.)1 р.д.535
Програма 135 «Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі» (Тиреотропний гормон (ТТГ), Т4 вільн., кальцитонін, Паратгормон (ПТГ)14 год.930
Програма 136 «Щитоподібна залоза: діагностика гіпертиреозу» (ТТГ, Т4 вільн., Т3 вільн., АТПО, АТ-р-ТТГ стимул.)14 год.1175
Програма 138 «Післяопераційний моніторинг раку щитоподібної залози» (ТТГ, Т4 вільн., тиреоглобулін, антитіла до тиреоглобуліну)14 год.800
Програма 171 «Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення-розширена оцінка» (Тиреотропний гормон (ТТГ), тироксин вільний (Т4 вільн.), трийодтиронін вільний (Т3 вільн.), антитіла до тиреопероксидази (АТПО), антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)14 год.975
Програма 193 «Перевір здоров’я щитоподібної залози — мінімальна оцінка» (Тиреотропний гормон (ТТГ); Тироксин вільний (Т4 вільн.))14 год.360
Програма 194 «Щитоподібна залоза: аутоімунні порушення – мінімальна оцінка» (Тиреотропний гормон (ТТГ); тироксин вільний (Т4 вільн.); антитіла до тиреопероксидази (АТПО))14 год.580
Програма 152 «Болять суглоби? Перевір!» (Ревматоїдний Фактор — кількісн., антистрептолізин «О» (АСЛ-O) — кількісн., сечова кислота, СРБ кількісн.)14 год.450
Програма 195 «Ревмопроби» (Антистрептолізин «О» (АСЛ-O) — кількісн.; ревматоїдний фактор (РФ) — кількісн.; С-реактивний білок (СРБ) — кількісн.)12 год.350
Програма 148 «Попередь діабет та супутні ризики» (Глікований гемоглобін (HbA1c), тиреотропний гормон (ТТГ)12 год.400
Програма 172 «Надлишкова вага: скринінг ендокринно-обмінних причин» (Тиреотропний гормон (ТТГ), пролактин), тестостерон загальний, інгібін В, кортизол (у слині), індекс Homa (глюкоза (венозна кров) х інсулін /22,5), С — пептид, глікований гемоглобін (HbA1c), лептин, аланінамінотрансфераза (АЛТ), холестерин, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета — ліпопротеїди)14 год.3015
Програма 191 «Оцінка ризику цукрового діабету 2 типу» (Глікований гемоглобін (HbA1c); індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5))7 р.д.510
Програма 126 «Порушення менструального циклу» (Тиреотропний гормон, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону)1 р.д.1375
Програма 127 «Жіноче гормональне здоров’я» (Тиреотропний гормон (ТТГ), АТПО, ФСГ, ЛГ, пролактин, Антимюллерів гормон, індекс вільного тестостерону)2 р.д.1860
Програма 153 «Чоловіче гормональне здоров’я» (Фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с)14 год.1425
Програма 158 «Гормональна оцінка чоловічої репродукції» (ФСГ, інгібін В)5 р.д.760
Програма 160 «Оцінка жіночого репродуктивного потенціалу» (ФСГ, естрадіол, АМГ, інгібін В)5 р.д.1425
Програма 188 «Хочу стати мамою»10 р.д.5035
Програма 189 «Хочу стати татом» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; гепатит В, HBsAg — кількісн.; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні — скринінг; скринінг 7 ІПСШ — напівкількісн. (виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) — напівкількісне)10 р.д.2570
Програма 184 «Обстеження вагітної при постановці на облік» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; бактеріологічний посів сечі з антибіотикограмою; коагулограма на автоматичному аналізаторі; група крові + резус фактор (виявлення методом аглютинації в гелі); сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні — скринінг; гепатит В, HBsAg — кількісне; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг; ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)10 р.д.2475
Програма 185 «Обстеження вагітної на 22-24 тижні вагітності» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові; ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)2 р.д.905
Програма 186 «Обстеження вагітної на 28 -29 тижні вагітності» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; цистатин С зі ШКФ; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні — скринінг; плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії)2 р.д.1700
Програма 187 «Обстеження вагітної на 32-35 тижні вагітності» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; цистатин С зі ШКФ; плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії; стрептокок групи В (streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків)5 р.д.1800
Програма 104 «ОНКО-ні» для чоловіків (діагностика раку простати) (Індекс вільного ПСА, онкомаркер раково-ембріональний антиген (СЕА)14 год.575
Програма 118 «ОНКО-ні» для жінок (діагностика раку молочної залози і яєчників) (СА 15-3, онкомаркер раково-ембріональний антиген (СЕА), СА 125, НЕ-4)14 год.1140
Програма 129 «Захисти себе від раку шийки матки» (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD); ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР)4 р.д.1185
Програма 161 «Перевір інтимне здоров’я» (Хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР; гонорея, Neisseria gonorrhoeae; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis, ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ – ранкова сеча або зішкріб з у/г тракту)3 р.д.720
Програма 161.1. «Перевір інтимне здоров’я чоловіка та жінки» (ДНК методом REAL TIME ПЛР — якісн.: гонорея, Neisseria gonorrhoeae; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium; хламідіоз, Chlamydia trachomatis; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis)3 р.д.945
Програма 161.2. «Перевір інтимне здоров’я чоловіка та жінки» (ДНК методом REAL TIME ПЛР — якісн.: гонорея, Neisseria gonorrhoeae; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium; хламідіоз, Chlamydia trachomatis; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis; Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні — скринінг)3 р.д.1220
Програма 161.3. «Перевір інтимне здоров’я чоловіка та жінки» (ДНК методом REAL TIME ПЛР — якісн.: гонорея, Neisseria gonorrhoeae; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium; хламідіоз, Chlamydia trachomatis; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis; мікоплазмоз, уреаплазмоз, посів з визначенням чутливості до 11 антибіотиків)3 р.д.1340
Програма 161.4. «Перевір інтимне здоров’я чоловіка та жінки» (ДНК методом REAL TIME ПЛР — якісн.: гонорея, Neisseria gonorrhoeae; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium; хламідіоз, Chlamydia trachomatis; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis; мікоплазмоз, уреаплазмоз, посів з визначенням чутливості до 11 антибіотиків; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні — скринінг)3 р.д.1615
Програма 167 «Партнерська турбота» (ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла); Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні — скринінг; Гепатит В, HBsAg; Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг)10 р.д.1170
Програма 168 «Партнерська турбота (розширена)» (Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні — скринінг; виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ – зішкріб з у/г тракту): хламідіоз, Chlamydia trachomatis; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium; гонорея, Neisseria gonorrhoeae; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis; Гепатит В, HBsAg; Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг; ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла)10 р.д.2115
Програма 134 «Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)» (Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM)1 р.д.1480
Програма 192 «Оцінка стану організму при ГРВІ та COVID» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), С-реактивний білок (СРБ) — кількісн., феритин)1 р.д.525
Програма 199 «Діагностика запальних захворювань кишечника» (Кальпротектин фекальний; С-реактивний білок (СРБ) — кількісн.)3 р.д.795
Програма 201 «Діагностика порушень мікрофлори кишечника» (Бактеріологічний посів + антибіотикограма калу на дисбактеріоз; копрограма)6 р.д.570
Програма 204 «Дізнайся причину частих синуситів та ангін» (Бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із носа; бактеріологічний посів + антибіотикограма матеріалу із мигдалин)5 р.д.710
Програма 205 «Перевір здоров’я няні» (Гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг; туберкульоз, Mycobacterium tuberculosis, ДНК методом ПЛР — якісн. (зішкребок із ротоглотки); аналіз калу на яйця гельмінтів)10 р.д.1425
Програма 208 «Перевірся на гельмінти» (Лямбліоз, Giardia lamblia, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA); Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG )4 р.д.1180
Програма 209 «Перевірся на гельмінти — розширений скринінг» (Лямбліоз, Giardia lamblia, загальні антитіла (IgG + IgM + IgA); Аскаридоз, Ascaris lumbricoides, антитіла IgG; Токсокароз, Toxocara canis, антитіла IgG; Опісторхоз, Opisthorchis felineus, антитіла IgG; Ехінококоз, Echinococcus granulosus, антитіла (IgG + IgA); Трихінельоз, Trichinella spiralis, антитіла (IgG + IgA))4 р.д.2440
Програма 103 «Вияви причину проблем зі шкірою» (Індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с, 17-ОНР, глікований гемоглобін (HbA1c)2 р.д.1010
Програма 173 «Контролюй спортивні навантаження» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники), тиреотропний гормон (ТТГ), глюкоза у венозній крові натще, креатинін, холестерин, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета — ліпопротеїди), калій, натрій, сечовина, сечова кислота, креатинкіназа (загальна), білірубін загальний, загальний білок, альбумін, тестостерон загальний)1 р.д.1885
Програма 183 «Оцініть готовність організму до фізичних навантажень» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; тиреотропний гормон (ТТГ); глюкоза у венозній крові натще; білірубін загальний; білірубін прямий; білірубін непрямий; аланінамінотрансфераза (АЛТ); аспартатамінотрансфераза (АСТ); креатинін; сечовина; сечова кислота; білкові фракції; натрій; калій; креатинкіназа (загальна); тестостерон загальний; вітамін D (25-гідроксикальциферол)2 р.д.2640
Програма 190 «Здорове волосся» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); тиреотропний гормон (ТТГ); тестостерон загальний; феритин; вітамін D (25-гідроксикальциферол))1 р.д.1230
КДЛ №1 «Моніторинг раку ЩЗ» (Тіреоглобулін, антитіла до тіреоглобуліну)14 год.440
КДЛ №2 «Скринінг при вогнищевому утворенні в області ЩЗ» (ТТГ, Т3 вільн., кальцитонін, паратгормон)14 год.925
КДЛ №3 «Діагностика гіпотиреозу, як причини галактореї» (ТТГ, Т4 вільн., пролактин)14 год.575
КДЛ №8 «Патологія прищитоподібних залоз» (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор)14 год.475
КДЛ №9 «Прищитоподібні залози та дефіцит вітаміну D: діагностика та контроль лікування» (Паратгормон, кальцій іонізований, вітамін D (25-гідроксикальциферол), магній)14 год.910
КДЛ №15 «ТТГ-скринінг» (ТТГ)14 год.180
КДЛ №31 «Діагностика порушень функції ЩЗ» (ТТГ, Т4 вільн.)14 год.360
КДЛ №32 «Оцінка аутоімунного процесу в ЩЗ» (АТТГ, АТПО)14 год.440
КДЛ №33 «Діагностика дифузного токсичного зобу» (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн., АТ-р-ТТГ стимул.)14 год.955
КДЛ №35 «Диф. діагностика дифузного токсичного зобу та аутоімунного тиреоїдиту» (АТ-р-ТТГ стимул., АТПО)14 год.640
КДЛ №42 «Оцінка функції та аутоімунного статусу ЩЗ» (ТТГ, Т4 вільн., АТПО)14 год.580
КДЛ №47 «Визначення етіології вузлоутворення в ЩЗ» (ТТГ, Т4 вільн, АТПО, Кальцитонін)14 год.930
КДЛ №59 «Скринінг аутоімунного захворювання ЩЗ» (ТТГ, АТПО)14 год.400
КДЛ №4 «Гормональне дзеркало» (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон заг.)14 год.103500
КДЛ №6 «Діагностика джерела гіперандрогенії» (ДГЕА-с, Індекс вільного тестостерону, 17-ОНР, андростендіон)14 год.1210
КДЛ №16 «Оцінка функціонального стану гіпофиза» (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин)14 год.825
КДЛ №37 «Діагностика гормонального статусу репродуктивної системи» (ФСГ, ЛГ, пролактин, індекс вільного тестостерону, АМГ)14 год.1460
КДЛ №38 «Оцінка оваріального резерву» (ФСГ, АМГ, естрадіол)14 год.875
КДЛ №61 «Оцінка рівня тканинних андрогенів» (Дигідротестостерон, андростендіолу глюкуронид)14 год.735
КДЛ №65 «Оцінка гормональної осі гіпофіз-яєчник» (Пролактин, ФСГ, ЛГ, естрадіол)14 год.845
КДЛ №77 «Вплив D-дефіциту на репродуктивний вік жінки» (Антимюллерів гормон (АМГ), вітамін D (25-гідроксикальциферол)14 год.890
КДЛ №403 «Оцінка синдрому полікістозних яєчників» (ФСГ, ЛГ, ДГЕА-с, Андростендіон, індекс вільного тестостерону, АМГ, індекс НОМА)3 р.д.2185
КДЛ №404 «Оцінка целіакії при ідіопатичному безплідді» (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA та IgG ELiA, Імуноглобулін А, Фолатний цикл, поліморфізм генів; Вітамін D (25-гідроксикальциферол)6 р.д.2530
КДЛ №406 «Оцінка синдрому полікістозних яєчників максі» (ПРЛ, ТТГ, ФСГ, ЛГ, ДГЕА-с, 17-ОНР, Андростендіон, індекс вільного тестостерону, АМГ, індекс НОМА)3 р.д.2790
КДЛ №427 «Комплексне обстеження жінок» (Андростендіон, ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний, ДГЕА-с, дигідротестостерон, 17-ОНР, естрадіол, калій, натрій, кальцій іонізований, залізо, магній, холестерин, індекс НОМА, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинін, загальний білок, гомоцистеїн, феритин, ціанокобаламін, вітамін D (25-гідроксикальциферол), глюкоза натще, ТТГ, Т4 вільний, АТПО, загальний розгорнутий аналіз крові)3 р.д.6015
КДЛ №428 «Комплексне обстеження чоловіків» (Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.), ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний, ДГЕА-с, дигідротестостерон, калій, натрій, кальцій іонізований, залізо, магній, холестерин, індекс НОМА, білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинін, загальний білок, феритин, ціанокобаламін, вітамін D (25-гідроксикальциферол), глюкоза натще, ТТГ, Т4 вільний, АТПО, загальний розгорнутий аналіз крові)3 р.д.4995
КДЛ №40 «Моніторинг цукрового діабету» (НвА1с, мікроальбумінурія+креатинін (добова сеча)14 год.435
КДЛ №41 «Діагностика цукрового діабету» (НвА1с, С-пептид, індекс НОМА)14 год.725
КДЛ №43 «Діагностика інсулінорезистентності» (С-пептид, індекс НОМА)14 год.505
КДЛ №45 «Діагностика причин ожиріння — максі» (ТТГ, НвА1с, С-пептид, індекс НОМА, лептин)6 р.д.1405
КДЛ № 97 «Глікований гемоглобін-скринінг» (Глікований гемоглобін (HbA1c)12 год.220
КДЛ №5 «Скринінг причини артеріальної гіпертензії №1» (Альдостерон-ренінове співвідношення, метанефрини загальні у добовій сечі, калій у сироватці)10 р.д.2110
КДЛ №7 «Кортизол крові, АКТГ» (Кортизол у сироватці, АКТГ)14 год.610
КДЛ №63 «Скринінг причини артеріальної гіпертензії №2» (Кортизол у добовій сечі, ПТГ, ТТГ)14 год.695
КДЛ №18 «Біохімічний скринінг 1-го триместру (9-13 тижнів вагітності)» (вільн. β-ХГЛ, РАРР)14 год.480
КДЛ №25 «Біохімічний скринінг 2-го триместру (14-20 тижнів вагітності)» (Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця), АФП, естріол)14 год.645
КДЛ №48 «TORCH інфекції IgG» (Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG)1 р.д.1060
КДЛ №49 «Комплексне обстеження вагітної в I триместрі максі» (Токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM)1 р.д.1480
КДЛ №67 «Моніторинг стану плаценти і плоду» (Естріол некон’югований, Плацентарний лактоген)2 р.д.540
КДЛ №68 «Ізоімунний конфлікт за системою АВО» (Група крові + резус фактор, Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО)1 р.д.1275
КДЛ №69 «Ізоімунний конфлікт за системою Rh» (Група крові + резус фактор, Імунні антитіла до еритроцитів за системою Rh)1 р.д.655
КДЛ №88 «Біохімічний скринінг І триместру та ризик прееклампсії» (Пренатальний скринінг І триместру, РАРР-А, ХГЛ, комірцевий простір; плацентарний фактор росту (PLGF)2 р.д.1095
КДЛ №410 «Обстеження вагітної при першій явці» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор 33 показники); загальний аналіз сечі; група крові + резус фактор (виявлення методом аглютинації в гелі); сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні — скринінг; гепатит В, HBsAg — кількісн.; глюкоза у венозній крові натще; ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла))2 р.д.1610
КДЛ №24 «Скринінг патології шийки матки» (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD); ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР; скринінг 7 ІПСШ)4 р.д.2235
КДЛ №26 «Онкоризик шийки матки» (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD); ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР; антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)4 р.д.1585
КДЛ №29 «Рання діагностика епітеліального раку яєчників» (СА 125, НЕ-4)14 год.655
КДЛ №39 «Скринінг пухлин шлунко-кишкового тракту» (Онкомаркер Раково-ембріональний антиген (СЕА), онкомаркер підшлункової залози СА 19-9, онкомаркер пухлин ШКТ СА-242)3 р.д.870
КДЛ №51 «Діагностика патології шийки матки»12 р.д.1425
КДЛ №62 «Профогляд» (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки)3 р.д.605
КДЛ №70 «Скринінг герміногенних форм пухлин» (Онкомаркер гепатоцелюлярного раку Альфа-фетопротеїн (АФП), Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця)14 год.445
КДЛ №89 «Високочутливий скринінг раку шийки матки»  (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD); ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР)4 р.д.1185
КДЛ №10 «Контроль лікування гіпергомоцистеїнемії» (Гомоцистеїн, фолієва кислота, вітамін В12)14 год.870
КДЛ №11 «Діагностика тромбофілії» (Гомоцистеїн, АТ до кардіоліпіну IgG/IgМ, вовчаковий антикоагулянт, Антитіла до В2-глікопротеїну IgG)3 р.д.1715
КДЛ №17 «Контроль ефективності гепаринотерапії» (АЧТЧ, Д-дімер, загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники)1 р.д.475
КДЛ №19 «Контроль ефективності терапії непрямими антикоагулянтами» (Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ), Д-дімер)14 год.335
КДЛ №28 «Діагностика антифосфоліпідного синдрому» (Вовчаковий антикоагулянт, АТ до кардіоліпіну IgG/IgM, Антитіла до В2-глікопротеїну IgG)3 р.д.1315
КДЛ №71 «Оцінка системи гемостазу» (Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ) , загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), Д-дімер)1 р.д.710
КДЛ №13 «Урогенітальний комплекс» (Мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків; хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР — зішкріб з у/г тракту)3 р.д.665
КДЛ №20 «Бактеріальний вагіноз» (Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 3 точки, Скринінг бактеріального вагінозу (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР), рН вагінальних виділень)3 р.д.635
КДЛ №46 «Комплексне обстеження шийки матки» (Бактеріологічний посів урогенітальних виділень + антибіотикограма; скринінг 7 ІПСШ; герпес звичайний, Herpes simplex, ДНК типів 1/2 методом REAL TIME ПЛР та цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ — зішкріб з у/г тракту)6 р.д.1925
КДЛ №52 «Виявлення вірусної етіології патології шийки матки» (ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР; герпес звичайний, Herpes simplex, ДНК типів 1/2 методом REAL TIME ПЛР (БМ — зішкріб з у/г тракту); цитомегаловірус, Cytomegalovirus, ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ — зішкріб з у/г тракту)4 р.д.1245
КДЛ №64 «Дослідження біоценозу піхви» (Діагностика бактеріального вагінозу — Фемофлор 8 — кільк. (Виявлення ДНК Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium, Candida spp.); хламідіоз, Chlamydia trachomatis, методом REAL TIME ПЛР та уреоплазмоз, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum), ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ — зішкріб з у/г тракту)4 р.д.1095
КДЛ №72 «Діагностика ІПСШ» (Виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ — зішкріб з у/г тракту): хламідіоз, Chlamydia trachomatis; трихомоніаз, Trichomonas vaginalis; гонорея, Neisseria gonorrhoea; мікоплазмоз, Mycoplasma genitalium)3 р.д.945
КДЛ №73 «Інтимне здоров’я» (Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) — напівкількісн.; Скринінг бактеріального вагінозу (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР) — кількісн.)4 р.д.1405
КДЛ № 80 «Урогенітальний комплекс при плануванні вагітності» (Виявлення методом REAL TIME ПЛР ДНК (БМ — зішкріб з у/г тракту): хламідіоз, Chlamydia trachomatis; ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі; мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків)4 р.д.1395
КДЛ №81 «Діагностика запальних процесів статевих шляхів» (Хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР — зішкріб з у/г тракту; мікоплазмоз, уреаплазмоз, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., посів із визначенням чутливості до 11 антибіотиків; бактеріологічний посів урогенітальних виділень + антибіотикограма)5 р.д.1025
КДЛ №30 «Діагностика серцевої недостатності» (Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP), ТТГ, загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), креатинін, цистатин С зі ШКФ)1 р.д.1850
КДЛ №50 «Перевір серце» (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, креатинін, глюкоза у венозній крові натще, гомоцистеїн, ТТГ, калій)14 год.1310
КДЛ №54 «Скринінг додаткових факторів ризику серцево-судинних захворювань» (Гомоцистеїн, мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP), цистатин С зі ШКФ, ліпопротеїн (а) — кількісн.)14 год.2130
КДЛ №56 «Контроль гіполіпідемічної терапії» (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, АЛТ, АСТ, СРБ високочутливий, креатинкіназа (загальна), тригліцериди)14 год.1105
КДЛ №57 «Скринінг факторів ризику серцево-судинних захворювань» (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, СРБ високочутливий, гомоцистеїн)14 год.1110
КДЛ №90 «Первинний скринінг целіакії» (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА ELiA, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA, імуноглобулін А)3 р.д.1630
КДЛ №91 «Діагностика целіакії» (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА ELiA, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG ELiA, імуноглобулін А, антитіла до ендомізію IgA — напівкількісн., антитіла до ендомізію IgG — напівкількісн.)10 р.д.3610
КДЛ №92 «Діагностика аутоіммунного гепатиту» (Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM — скринінг; антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) — якісн., антитіла до мітохондрій (АМА) — скринінг)12 год.3745
КДЛ №27 «Рання діагностика ревматоїдного артриту» (Ревматоїдний Фактор — кільк., Anti-ССР, СРБ кільк.)14 год.670
КДЛ №78 «Диференційна діагностика суглобового синдрому» (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники), Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, сечова кислота, СРБ кількісн.; хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР (синовіальна рідина, у/г БМ)3 р.д.1220
КДЛ №79 «Ревмопроби» (Ревматоїдний Фактор, АСЛ-0, СРБ кількісн.)12 год.350
КДЛ №82 «Первинна діагностика суглобового синдрому» (Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, Скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA); хламідіоз, Chlamydia trachomatis, ДНК методом REAL TIME ПЛР — зішкріб з у/г тракту; антиген — HLA-B27, сечова кислота, СРБ кількісн.)3 р.д.2295
КДЛ №001 «Діагностика гепатиту В перед інтерферонотерапією» (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBsAg; гепатит В, НВеАg; гепатит В, антитіла загальні до НВеАg; гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) — кількісн.; АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, білкові фракції, глюкоза у венозній крові натще, панкреатична амілаза (кров), холестерин, ГГТП, лужна фосфатаза загальна, Т3 вільн., Т4 вільн., АТТГ, АТПО, альфа-фетопротеїн (АФП); скринінг захворювань сполучної тканини (ЗСТ) (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA)5 р.д.4745
КДЛ №002 «Діагностика гепатиту В перед терапією противірусними препаратами прямої дії» (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBsAg; гепатит В, НВеАg; гепатит В, антитіла загальні до НВеАg; гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) — кількісн.; АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий)5 р.д.2545
КДЛ №004 «Моніторинг ефективності лікування гепатиту В — вірусологічна відповідь» (Гепатит В, антитіла загальні до HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до НВеАg; гепатит В, ДНК вірусу методом REAL TIME ПЛР (кров) — кількісн.; АЛТ, АСТ, загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ)5 р.д.2315
КДЛ №12 «Скринінг гепатиту В та С» (Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; Гепатит В, HBsAg)10 р.д.830
КДЛ №23 «Діагностика гепатиту С для вибору тактики лікування» (Гепатит С, РНК вірусу методом REAL TIME ПЛР — кількісн.; гепатит С, генотипування РНК вірусу (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР — якісн.)3 р.д.2165
КДЛ №93 «Діагностика гепатиту В» (Гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла загальні до HBsAg; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит В, антитіла загальні до HBсorАg; гепатит В, НВеАg; гепатит В, антитіла загальні до НВеАg)14 год.1670
КДЛ №94 «Діагностика гострого гепатиту» (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг)10 р.д.1050
КДЛ №95 «Скринінг інфекційних гепатитів» (Гепатит А, антитіла до вірусу IgM; гепатит В, HBsAg; гепатит В, антитіла IgM до HBсorАg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг; АЛТ, АСТ, ГГТП, лужна фосфатаза загальна)10 р.д.1450
КДЛ №14 «Контроль залізодефіцитної анемії (Залізо, трансферин, насичення трансферину залізом)12 год.255
КДЛ №21 «Діагностика нейроінфекцій (IgM)» (Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgM (VCA IgM); герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgM; герпес, Human herpesvirus, ДНК 6 типу методом REAL TIME ПЛР; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM; хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgМ; ЦІК: середньомолекулярні та низькомолекулярні)7 р.д.1840
КДЛ №22 «Діагностика нейроінфекцій (IgG)» (Мононуклеоз, EBV, Human herpesvirus 4, антитіла до капсидного антигена вірусу IgG (VCA IgG); герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; герпес, Human herpesvirus, ДНК 6 типу методом REAL TIME ПЛР; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG; хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgG; ЦІК: середньомолекулярні та низькомолекулярні)3 р.д.2060
КДЛ №53 «Комплексне загальне обстеження» (Загальний розгорнутий аналіз крові (33 показники); Загальний аналіз сечі; Комплекс печінкових проб (білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, загальний білок, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТП); Комплекс ниркових проб (креатинін, сечовина, азот сечовини, сечова кислота, Na, K, Ca)1 р.д.2005
КДЛ №75 «Скринінг соматотропної функції» (СТГ, Соматомедин С)14 год.535
КДЛ №76 «Обстеження на дефіцит вітаміну D» (Вітамін D (25-гідроксикальциферол), кальцій іонізований, фосфор)14 год.680
КДЛ № 83 «Комплексне біохімічне обстеження» (Білірубін загальний, глікований гемоглобін (HbA1c), АЛТ, АСТ, загальний білок, креатинін, сечовина, холестерин, Nа, К, Са іонізований)10 р.д.1285
КДЛ №84 «Основні життєво необхідні мікроелементи» (селен, цинк, мідь)10 р.д.1685
КДЛ №85 «Токсичні важкі метали» (кадмій, свинець)12 год.2020
КДЛ №86 «Оцінка функції нирок (розширений)» (Креатинін, сечовина, азот сечовини, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca, хлор, фосфор, цистатин С зі ШКФ)1 р.д.1520
КДЛ № 96 «Диференційна діагностика анемії» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), феритин, залізо, фолієва кислота, ціанокобаламін)10 р.д.985
КДЛ №400 «Передопераційне обстеження плюс» (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 33 показники), загальний аналіз сечі; глюкоза у венозній крові натще; гепатит В, HBsAg; гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу — скринінг; сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні – скринінг; креатинін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), білірубін загальний, гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ), група крові + резус фактор)3 р.д.2235
КДЛ №405 «СКОРОЧЕНЕ КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ» (Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+), Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+). Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні. Активність комплементу (СН50). Коментар.)3 р.д.1520
Лабораторні дослідження ОМЕГА
Тиреоїдна панель
Назва послугиЦіна
Антитіла до тиреоглобуліну ( АТТГ )1 р.д.150
Антимікросомальні антитіла ( АМC )3 р.д.160
Тиреоглобуліну (ТГ)1 р.д.150
Антитіла до тиреопероксидази ( АТПО )1 р.д.150
Кальцитонін1 р.д.260
Паратгормон (i-PTH)1 р.д.160
Т3 вільний (FT3)1 р.д.150
Т4 загальний (T4)1 р.д.150
Антитіла до рецепторів ТТГ (R-TSH)3 р.д.320
Тиреотропний гормон ( ТТГ )1 р.д.150
Т4 вільний (FT4)1 р.д.150
Т3 загальний (T3)1 р.д.150
Репродуктивна панель
Назва послугиЦіна
Тестостерон (ТСТ загальний)1 р.д.150
Тестостерон вільний (ТES Free)3 р.д.190
Глобулін, що зв»язує статеві гормони (ГЗСГ)1 р.д.150
17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ)3 р.д.150
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)1 р.д.150
Андростендіон  (ASD)1 р.д.200
Антиспермальні антитіла (кров)3 р.д.170
Антиспермальні антитіла (еякулят/слиз)3 р.д.170
Антимюллерів гормон  (AMH)3 р.д.370
Дигідротестостерон  (DHT)3 р.д.270
Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100)1 р.д.250
Інгібін В  (ING B)4 р.д.600
Макропролактин2 р.д.400
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)1 р.д.150
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)1 р.д.150
Пролактин (ПРЛ)1 р.д.150
Естрадіол (Е2)1 р.д.150
Прогестерон (ПРГ)1 р.д.150
Панель пренатальної діагностики
Назва послугиЦіна
Асоційований з вагітністю протеїн — А (РАРР-А) (вагітні 8-14 тиж)1 р.д.160
Естріол некон’югований (UЕ3) (вагітні 15-40 тиж)1 р.д.160
Бета-хоріонічний гонадотропін (В-ХГЛ вільний)1 р.д.160
Вільний бета — ХГЛ (FBC)  (тільки вагітним 8-14 тиж)1 р.д.160
PRISCA вагітність 9-13 тижнів (B –ХГЛ, PAPP-А)                  Пренатальний (біохімічний) скринінг3 р.д.330
PRISCA вагітність 15-20 тижнів (ХГЛ, АФП, UЕ3)                    Пренатальний (біохімічний) скринінг3 р.д.400
Плацентарний лактаген (PHL) (вагітні 15-40 тиж)3 р.д.260
Плацентарний фактор росту (PIGF) (вагітні 8-15 тиж)3 р.д.500
Альфа-фетопротеїн (AFP) (вагітні 15-40 тиж)1 р.д.160
Онкологічна панель
Назва послугиЦіна
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)2 р.д.350
Альфа-фетопротеїн (АФП)1 р.д.160
Раково-ембріональний антиген (СЕА)1 р.д.150
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний)1 р.д.140
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний)1 р.д.140
Онкомаркер шлунку (СА 72-4)2 р.д.260
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)1 р.д.150
Онкомаркер молочної залози ( СА 15-3)1 р.д.150
Онкомаркер яєчників (СА 125)1 р.д.150
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)2 р.д.270
Нейроенолаза ( NSE )2 р.д.250
Простатична кисла фосфотаза (РАР)1 р.д.150
Онкомаркер раку яєчників (НЕ-4)2 р.д.340
Онкомаркер ШКТ (CA  242)2 р.д.280
Гипофізарно-надниркові показники
Назва послугиЦіна
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)1 р.д.260
Кортизол (в сироватці) (КР)1 р.д.200
Кортизол (в добовій сечі) (КР)1 р.д.200
Альдостерон (АЛН)5 р.д.380
Кортизол (слина) (КР)3 р.д.200
Метанефрини загальні ( у добовій сечі)4 р.д.600
Фактори росту
Назва послугиЦіна
Соматомедін С (IGF-1)3 р.д.350
Соматотропний гормон (СТГ)2 р.д.250
Соматотропний гормон (191)(діти до 18 років)2 р.д.250
Панель остеопорозу
Назва послугиЦіна
Остеокальцин3 р.д.310
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д)3 р.д.270
Прокальцитонін  (PCL)2 р.д.300
25-Гідроксивітамін D (25-ОН VitD3)2 р.д.380
Панель цукрового діабету
Назва послугиЦіна
Інсулін  (INS)1 р.д.150
Фруктозамін2 р.д.120
С-пептид  (C-Pep)1 р.д.150
Глікозильований гемоглобін  (HbA1c)1 р.д.140
Лептин3 р.д.360
Індекс НОМА1 р.д.170
Глікемічний профіль1 р.д.80
Глюкоза (венозна кров)1 р.д.60
Кардіо-ревматоїдна панель
Назва послугиЦіна
Ревматоїдний фактор (якісний)1 р.д.50
Антистрептолізин »О» (якісний)1 р.д.50
С-реактивний білок (якісний)1 р.д.50
С-реактивний білок (кількісний)1 р.д.70
Сіалові кислоти3 р.д.70
Тропонін I (кількісне визначення)1 р.д.130
Гомоцистеїн1 р.д.300
Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG)3 р.д.400
Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP)3 р.д.300
Ревматоїдний фактор (кількісний)1 р.д.70
Антистрептолізин »О» (кількісний)1 р.д.70
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ)1 р.д.110
Панель контролю анемій
Назва послугиЦіна
Залізо (Iron)(сироватка)1 р.д.45
Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна1 р.д.120
Трансферин1 р.д.140
Ферритин (Ferr)1 р.д.140
Фолієва кислота (Fol  Ac)2 р.д.170
Цианкобаламін (Vit D12)3 р.д.160
Насиченість трансферину залізом1 р.д.160
Гематологічна панель
Назва послугиЦіна
Коагулограма  (ПТ, ПТІ%, Фібрин, АЧТВ, МНО)1 р.д.240
Аналіз крові на LE-клітини2 р.д.120
Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус1 р.д.200
Гемолізини (імунні антитіла по системі ABO:повні та неповні)1 р.д.200
Группа крові та резус фактор  ( АВО+Rh )1 р.д.120
Фібриноген-В (b-нафтоловий тест)1 р.д.50
Протромбіновий тест  (протромбіновий індекс за Квіком, протромбіновий час, МНВ (INR)1 р.д.80
Фібриноген (Fib)1 р.д.80
Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ)1 р.д.80
Вовчаковий антикоагулянт1 р.д.200
Д-димер1 р.д.140
Пряма проба Кумбса1 р.д.150
Непряма проба Кумбса1 р.д.150
Загальний розгорнутий аналiз кровi (ЗАК, ШОЕ, лейкоцитарна формула)1 р.д.130
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулярного індексу1 р.д.100
Дослідження сечі
Назва послугиЦіна
Загальний аналіз сечі (в 1-ій порції)1 р.д.75
Йод в сечі1 р.д.150
Мікроальбумінурія у сечі1 р.д.120
Загальний аналіз сечі (в 2-ій порції)1 р.д.75
Мікроальбумінурія + креатинін сечі1 р.д.145
Креатинін в сечі1 р.д.55
Аналіз сечі на цукор (напівкількісний)1 р.д.55
Аналіз сечі за Зимницьким (8 порцій)1 р.д.75
Аналіз сечі на цукор (кількісний)1 р.д.55
Аналіз сечі на цукор (добова сеча)1 р.д.55
Кальцій в сечі1 р.д.55
Фосфор в сечі1 р.д.55
Магній в сечі1 р.д.55
Аналіз сечі на кетони (напівкількісний)1 р.д.55
Аналіз сечі на білок (протеїнурія)1 р.д.70
Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний)1 р.д.55
Сечова кислота в сечі1 р.д.55
Діастаза сечі (альфа амілаза в сечі)1 р.д.80
Кліренс ендогенного креатиніну (ріст, вагу та вік вказувати)1 р.д.120
Аналіз сечі загальний  (ЗАС)1 р.д.96
Аналіз сечі за Нечипоренко1 р.д.75
Наркотики в сечі (10 показників)1 р.д.550
Загальний аналіз сечі (в 3-ій порції)1 р.д.75
Цитологічні дослідження
Назва послугиЦіна
Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної  залози2 р.д.150
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки)1 р.д.150
Аналіз секрету передміхурової залози (мазок на склі)1 р.д.150
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) на склі мазок1 р.д.160
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки)1 р.д.160
Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) на склі мазок1 р.д.200
Рідинна цитологія (РАР-тест) транспортне середовище2 р.д.600
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу (пунктати)2 р.д.200
Аналіз еякуляту (спермограма)1 р.д.300
Мікроскопічне дослідження сперми1 р.д.100
Дослідження синовіальної рідини1 р.д.250
Мікроскопія на виявлення кліща корости (Sarcoptes scobiei)1 р.д.100
Назоцитограма ( мазок з носа на склі)1 р.д.100
Дослідження на паразитарні гриби (мікроскопія елементів гриба)2 р.д.100
Цитоморфологічне дослідження сечі1 р.д.100
Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum)1 р.д.120
Діагностика калу
Назва послугиЦіна
Копрограмма (мікроскопія калу)1 р.д.180
Аналіз калу на яйця гельмінтів (мікроскопія)1 р.д.100
Зішкряб на ентеробіоз (зішкріб)1 р.д.100
Дослідження калу на приховану кров1 р.д.100
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія калу)1 р.д.100
Helicobacter pylori Ag в калі (хроматографія)1 р.д.300
Лямблії Ag в калі (хроматографія)1 р.д.250
Кальпротектин в калі    (кількісний)2 р.д.450
Лактоферин в калі1 р.д.250
Панкреатична Еластаза в калі3 р.д.500
Біохімічна панель
Назва послугиЦіна
Панкреатична амілаза1 р.д.55
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП)1 р.д.55
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)1 р.д.55
Тимолова проба2 р.д.100
Альфа-амілаза1 р.д.55
Сечова кислота1 р.д.55
Альбумін1 р.д.55
Білкові фракції3 р.д.140
Креатинфосфокіназа (КФК)1 р.д.55
Церулоплазмін (мідна оксидаза)3 р.д.140
Калій1 р.д.55
Натрій1 р.д.55
Кальцій1 р.д.55
Фосфор1 р.д.55
Хлориди1 р.д.55
Тригліцериди1 р.д.55
Холестерин1 р.д.55
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)3 р.д.90
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)3 р.д.90
Ліпаза1 р.д.100
Лактат2 р.д.280
Холінестераза1 р.д.55
Кальцій іонізований1 р.д.75
Магній1 р.д.55
Азот сечовини1 р.д.55
Білірубін загальний1 р.д.55
Білірубін прямий1 р.д.55
Аланінамінотрансфераза  (АЛТ)1 р.д.55
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)1 р.д.55
Лужна фосфатаза (ЛФ)1 р.д.55
Дослідження буферної системи крові1 р.д.150
pH крові1 р.д.55
Креатинін1 р.д.55
Сечовина1 р.д.55
Загальний білок1 р.д.55
Вальпроєва кислота  (препарат)1 р.д.169
Гепатити та ВІЛ
Назва послугиЦіна
Антитіла до ВІЛ1 та ВІЛ2 Р24 Ag5 р.д.300
ПЛР. Генотипування  РНК вірусу гепатиту  С (1a,1b,2,3a) (Real-time) (плазма)4 р.д.450
ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С  (Real-time)  (плазма)4 р.д.500
Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення)2 р.д.200
Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgM)2 р.д.150
Антитіла IgG до вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgG)2 р.д.150
НВеАg  вірусу гепатиту B2 р.д.180
Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5)3 р.д.250
Антитіла Ig M до вірусу гепатиту А (HAV IgM)2 р.д.160
Антитіла Ig G до вірусу гепатиту А (HAV IgG)2 р.д.160
HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В1 р.д.150
Антитіла IgG  до вірусу гепатиту D  (HDV IgG)3 р.д.180
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А   (плазма, якісне визначення)3 р.д.230
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B  (плазма, якісне визначення)3 р.д.240
ПЛР. Визначення РНК  вірусу  гепатиту  С (плазма, якісне визначення)3 р.д.280
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D   (плазма, якісне визначення)3 р.д.190
Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV)2 р.д.180
Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg)2 р.д.180
Сумарні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-Hbcor IgM+IgG)2 р.д.160
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B  (Real-time) (плазма)3 р.д.450
Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV IgM)3 р.д.150
Антитіла IgG до вірусу гепатиту C (HCV IgG )3 р.д.150
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G   (плазма, якісне визначення)4 р.д.230
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV  (плазма, якісне визначення)4 р.д.180
Сумарні антитіла  до вірусу гепатиту А (HAV)2 р.д.200
TORCH-інфекції
Назва послугиЦіна
Визначення РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) PCR-RT1 р.д.750
Антитіла IgМ до SARS-CoV-2 (COVID-19)2 р.д.400
Антитіла IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19)2 р.д.400
Визначення Антигену  SARS-CoV-2 (COVID-19)(кільк)1 р.д.650
Антитіла IgМ до Toxoplasma gondii  (Toxo IgМ)3 р.д.140
Антитіла IgG до Toxoplasma gondii  (Toxo IgG)3 р.д.140
Антитіла IgМ до вірусу  герпесу 1 типу (HSV 1)3 р.д.140
Антитіла IgG до вірусу  герпесу 1 типу (HSV 1)3 р.д.140
Антитіла IgG до вірусу  герпесу 2 типу (HSV 2)3 р.д.140
Антитіла Ig М до цитомегаловірусу (CMV)3 р.д.140
Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV)3 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 1/2 типу  (Кров, якісне визначення)3 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Якісне визначення)3 р.д.140
Антитіла IgG до вірусу герпесу  3 тип (Varicella Zoster IgG )3 р.д.140
Антитіла IgM до вірусу герпесу  3 тип (Varicella Zoster  IgM)3 р.д.140
Антитіла IgG до вірусу герпесу  6 типу3 р.д.140
Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rub)3 р.д.140
Антитіла IgМ до вірусу краснухи (Rub IgМ)3 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Кількісне визначення)3 р.д.160
Антитіла IgМ до вірусу  герпесу 2 типу (HSV 2)3 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (Кров, зішкряб, ліквор. Якісне визначення)3 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Кількісне визначення)3 р.д.160
ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Якісне визначення)3 р.д.140
Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgM)3 р.д.140
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgG)3 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV1 і HSV2). Визначення і типування в режимі Real-time3 р.д.160
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, якісне визначення)3 р.д.140
Антитіла IgG до нуклеарного антигену Eпштейн-Бара (EBNA)3 р.д.140
Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii)3 р.д.200
Авідність антитіл IgG до вірусу  герпесу 2 типу3 р.д.200
Авідність антитіл IgG до цитомегаловiрусу (CMV)3 р.д.180
АнтитІла Ig G до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2)3 р.д.140
АнтитІла Ig М до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2)3 р.д.140
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)3 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)3 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, кількісне визначення)3 р.д.130
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи  (Rub IgG)3 р.д.250
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)3 р.д.160
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча.Кількісне визначення)3 р.д.160
Урогенітальні інфекції
Назва послугиЦіна
Антитіла IgG до хламiдiй (Chlamydia trachomatis  IgG)3 р.д.140
Антитіла IgM до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgM)3 р.д.140
Антитіла IgA до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgA)3 р.д.140
Антитіла IgG до білка теплового шоку HSP60  Chlamydia trachomatis3 р.д.140
Кардіоліпінові антитіла-VDRL (якісне визначення)1 р.д.70
ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.)1 р.д.230
ПЛР. Визначення ДНК папіломи людини (ВПЛ 21) Квант 21 кількісне (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82.)2 р.д.600
ПЛР. Визначення ДНК папіломи людини  ВПЛ 28 типів  напівкількісне (66,45,58,51,59,16,33,39,52,35,18,56,68,31,26,69,73,42,82,53,43,54,70,61,6,44, 40,11.)2 р.д.750
Реакція мікропрецептації з кардіоліпіновим антигеном (РМП)1 р.д.70
Сумарні антитіла до сифiлiсу (Treponema Pallidum)1 р.д.120
ПЛР.Визначення ДНК Candida albicans/candida glabrata/candida krusei (Диференціація в режимі Real-time)1 р.д.160
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація  в режимі Real-time)1 р.д.160
ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time.1 р.д.270
Фемофлор 16.  Дослідження біоценозу урогенітального тракту. (Загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp, Sneathia spp. /Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.,Lachnobacterium spp./Clostridium spp.,Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp.,  Atopobium vaginale,  Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp.).  ПЛР Real-time кількісне визначення2 р.д.900
Антитіла IgG до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis)3 р.д.140
Антитіла IgG до уреаплазми уреалітікум (Ureaplasma urealyticum)3 р.д.140
Антитіла IgG до трихомонади (Trichomonas vaginalis)3 р.д.150
ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифiлiсу ( Tr. Pallidum, якісне визначення)3 р.д.150
ПЛР. «12 ИППП» (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (U.parvum, U.urealyticum), Candida albicans,
Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis,
Neisseria gonorroeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпесвірусу HSV 1, 2., ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип.)
2 р.д.700
Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту методом ПЛР Real-time кількісний/якісний (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis,Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis)2 р.д.550
ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення)1 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)1 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення)1 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma  genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)1 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)1 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis), Lactobacillus species (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)1 р.д.160
ПЛР. Визначення ДНК вірусів 14 типів папіломи людини (ВПЛ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типів. Кількісне визначення в режимі Real-time.1 р.д.600
ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)1 р.д.140
ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)1 р.д.140
ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Якісне визначення)1 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ)(12 типів —  16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59). Кількісне визначення до типу в режимі Real-time. (З визначенням типу)1 р.д.330
ПЛР. Андрофлор  Дослідження біоценозу у чоловіків.               Lactobacillus spp. Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Megasphera spp. +Veillonella spp. + Dialister spp., Sneathia spp.+Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp, Ureaplasma  urealyticum, Ureaplasma  parvum, Mycoplasma  hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp, Anaerococcus spp.,Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.,Eubacterium spp.,Haemophilus spp.,Pseudomonas aeruginosa /Ralstonia spp. / Burkholderia spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time2 р.д.1500
ПЛР. HPV 6,11 тип  (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)1 р.д.130
ПЛР. Генотипування HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення кожного типу.)1 р.д.260
ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)1 р.д.130
Фемофлор. Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту.  ПЛР Real-time кількісний/якісний (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum),Candida spp., Mycoplasma hominis,  Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісна оцінка), Neisseria gonorrhoeae (якісна оцінка), Chlamydia trachomatis (якісна оцінка), Сytomegalovirus (якісна оцінка), Herpes simplex virus 1 (якісна оцінка)1 р.д.600
ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)1 р.д.160
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Кількісне визначення)1 р.д.160
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma  genitalium) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)1 р.д.160
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)1 р.д.160
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Кількісне визначення в режимі Real-time)1 р.д.160
ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)1 р.д.160
ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)1 р.д.160
ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)1 р.д.160
ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)1 р.д.160
ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)1 р.д.160
Андрофлор скрін  Дослідження біоценозу у чоловіків.          Lactobacillus spp. Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Ureaplasma  urealyticum, Ureaplasma  parvum, Mycoplasma  hominis,,Eubacterium spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time2 р.д.800
Культуральні методи дослідження
Назва послугиЦіна
Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO+ визначення чутливості  до антибіотиків методом SIR2 р.д.400
Генітальна система — «UROGEN» — мікрокультуральна діагностична система (визначення загальних титрів Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори —  Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida spp., визначення неспецифічної мікрофлори — Esherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae (гр. В), у разі виявлення росту мікоплазми та/або уреаплазми більше 100 КУО проводиться дослідження на чутливість до А/Б.)3 р.д.550
Посів на мікоплазму, уреаплазму ( IST 2)( зішкряб, напівкількісний) + визначення чутливості до антибіотиків2 р.д.350
Мікрокультуральна діагностика трихомоніазу (inPouch TV)6 р.д.600
Інші інфекції
Назва послугиЦіна
Антитіла IgG до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori)3 р.д.140
Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori3 р.д.140
Сумарні антитіла  до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori)3 р.д.140
Антитіла IgМ до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori)3 р.д.140
Загальні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis)3 р.д.140
ПЛР. Визначення ДНК  до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визначення3 р.д.215
Антитіла IgG до токсину Дифтерії3 р.д.260
Антитіла IgM до вірусу кору (Measles viruses)3 р.д.260
Антитіла IgG до вірусу кору (Measles viruses )3 р.д.250
Антитіла IgG до збуднику коклюшу  (Bordetella pertussis)3 р.д.260
Антитіла IgM до збуднику коклюшу (Bordetella pertussis)3 р.д.260
Антитіла IgG до токсину Clostridium tetani3 р.д.300
Антитіла IgM до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae)3 р.д.200
Антитіла IgG до хламідія пневмонії  (Chlamydia pneumoniae)3 р.д.200
Антитіла IgM до хламідія пневмонії  (Chlamydia pneumoniae)3 р.д.200
Антитіла IgG до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae)3 р.д.200
Антитіла IgМ до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi)3 р.д.150
Антитіла IgG до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi)3 р.д.150
ПЛР. Bordetella MULTI (коклюш, паракоклюш, бронхосептіка)(зішкріб)3 р.д.150
ПЛР. Визначення ДНК лістерії (Listeria monocytogenes)3 р.д.150
ПЛР. Визначення ДНК  парвовірусу В19 (Parvovirus B19)3 р.д.150
ПЛР. Визначення ДНК бруцельозу (Brucella abortus)3 р.д.150
Діагностика гельмінтів
Назва послугиЦіна
Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia A+M+G)3 р.д.150
Антитіла IgG до токсокарів3 р.д.150
Антитіла IgG до аскарид3 р.д.200
Антитіла IgG опісторхів3 р.д.150
Антитіла  IgG до трихінел3 р.д.150
Антитіла IgG до ехінококів3 р.д.150
Імунологічна панель
Назва послугиЦіна
Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК)2 р.д.100
Імунограма10 р.д.400
Вміст сироваткового імуноглобуліну A2 р.д.130
Вміст сироваткового імуноглобуліну  M2 р.д.130
Вміст сироваткового імуноглобуліну  G2 р.д.130
Вміст секреторного імуноглобуліну А (слина)2 р.д.220
Імунограма + ЦІК10 р.д.700
Панель аутоімунології
Назва послугиЦіна
Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)3 р.д.250
Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)3 р.д.270
Антинуклеарні антитіла (ANA)3 р.д.200
Антитіла Ig G  до фосфоліпідів (APHL Ig G)3 р.д.200
Антитіла Ig M  до фосфоліпідів (APHL Ig M)3 р.д.200
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2)3 р.д.180
Антитіла IgG до гліадіну3 р.д.250
Антитіла IgА до гліадіну3 р.д.500
Антитіла IgG до кардіоліпіну3 р.д.160
Антитіла IgМ до кардіоліпіну3 р.д.160
Антитіла IgА до тканинної трансглутамінази3 р.д.240
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази3 р.д.240
Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг3 р.д.250
Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів)3 р.д.250
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I3 р.д.250
Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I3 р.д.250
Алергопанель
Назва послугиЦіна
Загальний імуноглобулін E        (маркер алергіїї)1 р.д.130
Панель №1. Різні алергени (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісний горіх, морква, пшенична мука, соя.)2 р.д.750
Панель №2. Інгаляційна панель (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, кішка, шерсть коня, собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate.)2 р.д.750
Панель №3. Харчові алергени (лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя)2 р.д.750
Панель №4. Педіатрична (кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісний горіх, арахіс.)2 р.д.750
Ig E до алергенів Penicillium notatum3 р.д.220
Ig E до алергенів Aspergillus niger3 р.д.220
Ig E до алергенів домашнього пилу3 р.д.220
Ig E до епідермісу кішки3 р.д.220
Ig E до епідермісу собаки3 р.д.240
Ig E до курки (перо)3 р.д.220
Ig E до м»яса яловичини3 р.д.220
Ig E до кави3 р.д.220
Ig E до алергену шерсті морської свинки3 р.д.220
Ig E до алергену кульбаби3 р.д.220
Ig E до алергенів м»яса свинини3 р.д.220
Ig E до алергенів апельсину3 р.д.220
Ig E до алергенів житнього борошна3 р.д.220
Ig E до алергенів моркви3 р.д.220
Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus3 р.д.220
Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae3 р.д.220
Ig E до тополі3 р.д.220
Бактеріологічні дослідження
Назва послугиЦіна
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору  з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів8 р.д.250
Мікробіологічне дослідження  урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження виділень із ока  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із мигдалин  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із рани  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження сечі   з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження  мокротиння  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.350
Мікробіологічне дослідження крові на стерильність  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів8 год.500
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із носу  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію (BL)8 р.д.250
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу  на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із зіву  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Аналіз калу на дисбактеріоз  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження  вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження  жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження  матеріалу на бета-гемолітичний стрептокок (вагітним)7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів8 р.д.250
Мікробіологічне дослідження  матеріалу із бронхоальвеолярного лаважу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження секрету простати з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження вмісту препуціального мішка з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Мікробіологічне дослідження  єякуляту  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Розширене Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.350
Мікробіологічне дослідження  біологічного матеріалу  з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів7 р.д.250
Генетичні дослідження
Назва послугиЦіна
ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози (1 точка)4 р.д.500
ПЛР. HLA B27 головний комплекс гістосумісності людини4 р.д.500
ПЛР. ІмуноГенетика IL28B (інтерлейкін 28В (2 точки)4 р.д.500
ПЛР. ОнкоГенетика BRCA 1 та BRCA 24 р.д.1500
ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія4 р.д.600
ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія4 р.д.800
ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів4 р.д.350
ПЛР. ДНК діагностика мікроделецій Y-хромосоми (AZF- фактор)4 р.д.580
Каріотипування (цитогенетика)28 р.д.1700
Визначення каріотипу плоду в абортивному матеріалі21 р.д.1870
ПЛР.Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика визначення статі плоду Y-хромосоми по крові матері4 р.д.2200
ПЛР.Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плоду ( по крові вагітної)4 р.д.2200
ПЛР.’Муковісцидоз. Виявлення мутацій в гені CFTR4 р.д.600
Комплексні дослідження
Назва послугиЦіна
Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний)1 р.д.380
Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ)1 р.д.400
Комплекс «Щитоподібна залоза » №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ)1 р.д.520
Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ)1 р.д.630
Комплекс «Щитоподібна залоза» №5 (ТТГ, Т4 вільний, ПРЛ)1 р.д.360
Комплекс «Щитоподібна залоза» №6 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО)1 р.д.360
Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада)1 р.д.450
Комплекс «Урогенітальний» №2 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс)1 р.д.350
Комплекс «Урогенітальний» №3 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс)1 р.д.350
Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс)1 р.д.450
Комплекс «Урогенітальний» №5 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс)1 р.д.550
Комплекс «Урогенітальний» №6 (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс,  Гарднерела вагіналіс)1 р.д.350
Комплекс «Урогенітальний» №7 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс,  Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс)1 р.д.680
Комплекс «Урогенітальний» №8 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс,  Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою)1 р.д.780
«Паратиреоїдний»  (Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор)1 р.д.250
Комплекс «Діабетичний» (Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза,  Індекс НОМА)1 р.д.450
Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче  здоров’я »  (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол)1 р.д.630
Комплекс «Діагностика  гіперандрогених станів»  (тестостерон загальній, тестостерон вільний, глобулін, що зв’язує сттатеві гормони, андростендіон,  ДГЕА-сульфат, кортизол)1 р.д.880
Комплекс «Репродуктивне гормональне  чоловіче здоров’я»  (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний)1 р.д.680
Комплекс «Вагітність» №1 (Загальний розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою, Глюкоза крові, Група крові + резус фактор, Коагулограма, HBs-антиген, Загальній аналіз сечі, Реакція мікропрецепітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностіка сифілісу), Мікробіологічне дослідження сечі+ чутливість до антибактеріальних препаратів)1 р.д.900
Комплекс «Вагітність» №2 (Загальний аналіз крові (параметри аналізатора+ СОЕ), загальний аналіз сечі)1 р.д.200
Комплекс  «Жіноча онкологічна  панель» (СА 125,  СА 15-3,  СА 19-9)1 р.д.420
Комплекс  «Чоловіча онкологічна  панель» (ПСА заг., ПСА віль., АФП, СА19-9)1 р.д.530
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)1 р.д.600
Комплекс  «TORCH-інфекції» 1  антитіла IgG» (TOXO,  RUB,  CMV, HSV 1, HSV 2)1 р.д.500
Комплекс  «TORCH-інфекції» 1  антитіла  IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2)1 р.д.500
Комплекс  «TORCH-інфекції» 2  антитіла IgG» (TOXO,  RUB,  CMV, HSV 1/2)1 р.д.450
Комплекс  «TORCH-інфекції» 2  антитіла  IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)1 р.д.450
Комплекс «Авідність» 1 (Антитіла Ig G до токсоплазми  + авідність антитіл Ig G до токсоплазми)1 р.д.230
Комплекс «Авідність» 2 (Антитіла Ig G до вірусу  герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу  герпесу тип 2)1 р.д.230
Комплекс «Авідність» 3 (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV)1 р.д.230
Комплекс «Діагностика анемії» (залізо, трансфери, феретин, цианкобаламін, фолієва кислота)1 р.д.550
 «Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G»    (VCA,  CMV, HSV 1, HSV 2)1 р.д.450
 «Герпесвірусна інфекція антитіла  Ig М»  (VCA,  CMV, HSV 1, HSV 2)1 р.д.450
Комплекс «Антитіла  до паразитів» №1 (Антитіла IgG  до:  токсокарів, аскарид,  трихінел,  ехінококів, опісторхів,  сумарні антитіла  до лямблій)1 р.д.650
Комплекс «Антитіла  до паразитів» №2 (Антитіла IgG  до:  токсокарів, аскарид,  трихінел,  ехінококів, опісторхів)1 р.д.600
Комплекс «Загальноклінічні  дослідження» (загальний аналіз  сечі, аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор)1 р.д.450
Комплекс  «Предопераційний»  (загальний розгорнутий аналіз крові,   коагулограма,  білірубін фракційно,  загальний білок,  альбумін,  АЛТ,  АСТ, ГГТ,  ЛФ,  глюкоза,  група крові + резус-фактор, креатинін,  сечовина,  сечова  кислота,  HBsAg,  сумарні  антитіла  до Treponema  Pallidum)1 р.д.990
Комплекс  «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ,  КФК,  АЛТ, АСТ, калій,  натрій,  хлор,  С-реактивний білок, загальний  холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ,  коефіцієнт  атерогенності)1 р.д.550
Комплекс  «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності,  СРБ якісий, коагулограма, магній,  калій,  кальцій,  HbA1c)1 р.д.580
Комплекс  «Метаболічний» (холестерин,  тригліцериди, ЛПВЩ,  ЛПНЩ,  ЛПДНЩ,  коефіцієнт  атерогенності, глюкоза,  сечова кислота,  загальний  білок,  інсулін,     C-пептид)1 р.д.560
Комплекс «Ліпідний» №2  «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди,  ЛПВЩ,  ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)1 р.д.250
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий; АЛТ,  АСТ,  ЛФ,   креатинін, сечовина,  загальний білок,  глюкоза)1 р.д.400
Комплекс »Біохімічний» №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок)1 р.д.200
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ,  ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий; загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, амілаза панкреатична, альфа-амілаза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)1 р.д.650
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін  загальний, прямий, непрямий, загальний білок,  АЛТ,  АСТ,  ЛФ,  ГГТП)1 р.д.250
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний)1 р.д.240
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий)1 р.д.130
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок)1 р.д.115
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота)1 р.д.115
Комплекс  «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний  фактор,  антистрептолізин-О (якісне визначення)1 р.д.140
Комплекс  «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний  фактор,  антистрептолізин-О (кількісне визначення)1 р.д.190
Комплекс  «Електроліти крові» №1  (калій,  натрій, хлор)1 р.д.130
Комплекс  «Електроліти крові» №2  (калій,  натрій, кальцій іонізований)1 р.д.150
Комплекс »Урогенітальний» №11 (ПЛР. Хл. трахоматіс, Мік.хомініс,Ур.спецієс, трихомонада)1 р.д.250
Комплекс »Індекс ROMA» (НЕ4, СА-125, індекс ROMA)1 р.д.450